Charlotte Sigsgaard

Charlotte Sigsgaard

Akademisk medarbejder FU

  • Geografi

    Øster Voldgade 10, 1350 København K, Område VI, Bygning: 06-1-643

    Telefon: +45 35 32 25 18Fax: +45 35 32 25 01

Arbejdsplads
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Københavns Universitet
Øster Voldgade 10, 1350 København K
Telefon: 3532 2518 (direkte), 3532 2500 (omstilling), 5049 1381 (mobil)
Fax: 3532 2501
E-post: cs@ign.ku.dk

Personlige data og uddannelse
2002: Cand. scient., Københavns Universitet

1995: Immatrikuleret ved Københavns Universitet

1993-1995: Studerende ved den Farmaceutiske Højskole

Ansættelser

2006-present: Akademisk medarbejder ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN), Københavns Universitet. Arbejder med økosystem monitering på Grønland. Nuværende projekt: GeoBasisDisko -økosystemanalyse ved Arktisk Station, Disko, Grønland. Projektet er eksternt finansieret af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

2003-2006: Forskningsassistent ved Geografisk Institut, Københavns Universitet. Arbejder for det geografiske moniteringsprogram ved Zackenberg (GeoBasis) som er finansieret af Klima og Energiministeriet

1999-2002: Ansat af Dansk Polarcenter ved Zackenberg Forskningsstation i 2-4 måneder hver sommer, som GeoBasisassistent og logistikassistent.


Priser mm

Faglige aktiviteter

2013-2015: Medlem af Institutrådet ved IGN

2013-present: Tilknyttet grundforskningscentret "Center for Permafrost" (CENPERM)


Feltarbejde

1999-2011: 2- 4 måneders feltarbejde om året ved Zackenberg og kortere perioder med feltarbejde på Disko og i Nuuk.

2013-2019: 1-3 måneders feltarbejde om året ved Arktisk Station, Disko, GrønlandFinansiering

Vejledning

Uddannelse

Cand Scient Naturgeografi

ID: 2653672