Charlotte Bjerre Meilstrup

Charlotte Bjerre Meilstrup

Postdoc

Medlem af:

Træffetid: Torsdage kl. 9:30-10:30

Jeg er postdoc og forsker i mental sundhedsfremme på befolkningsniveau. Jeg har en baggrund i folkesundhedsvidenskab og dermed en naturlig interesse i, hvordan forskellige faglige tilgange og metodiske discipliner kan spille sammen og understøtte hinanden for at skabe større værdi og effekt ift. at fremme mental sundhed.

Jeg har, igennem hele min akademiske karriere, været optaget af, hvordan forskning kan omsættes til praksis og være med til at skabe størst mulig gavn for flest mulige menneskers mentale sundhed.
Igennem mine tidlige år, som videnskabelig assistent, var jeg med til at omsætte forskning fra Skolebørnsundersøgelsen til en konkret indsats i grundskoler (Projekt Optur), hvor det pædagogiske personale blev opkvalificeret og klædt på til at arbejde med at fremme skolebørns trivsel og mentale sundhed.

I min ph.d.-uddannelse havde jeg også fokus på mental sundhedsfremme, social ulighed, og hvordan skolen kan være fremmende for elevernes mentale sundhed og reducere social ulighed i mental sundhed.

Aktuel forskning

Aktuelt er jeg projektchef for ABC for mental sundhed, som er en forskningsbaseret mental sundhedsfremme indsats, der er organiseret som et partnerskab med mere end 70 stærke partnere på tværs af forskere, organisationer, kommuner og Region Syddanmark. I partnerskabet arbejder vi alle ud fra en mission om at forbedre befolkningens mentale sundhed ved at oplyse om, hvad man kan gøre for egen og andres mentale sundhed og skabe de bedste rammer og betingelser for at så mange som muligt kan:

A: Gøre noget aktivt
B: Gøre noget sammen
C: Gøre noget meningsfuldt

ABC for mental sundhed har allerede sat et stort samfundsmæssig aftryk og har, gennem samarbejde med min forskningsgruppe, spredt sig til både Færøerne, Norge og Sverige. Finland har de taget de første indledende skridt til et pilotprojekt, hvor ABC implementeres, og der er interesse for at implementere ABC for mental sundhed i flere andre europæiske lande.
ABC for mental sundhed er i 2023 støttet af Novo Nordisk Fonden, og fra 2024 er vi kommet på finansloven.

Jeg holder løbende foredrag, oplæg og workshops for politikere, praktikere og forskere både nationalt og internationalt. Og jeg deltager aktivt og løbende i den offentlige debat om mental sundhed i tv, radio, aviser og podcasts.

Noget af det som driver mig allermest i mit arbejde er at omsætte forskning til praksis, og jeg har gennem flere interventionsprojekter opbygget stor erfaring med at lede, udvikle, implementere og evaluere indsatser til at skabe bedre mental sundhed.

Jeg er desuden tilknyttet Sammen på SAMF – ABC for mental sundhed på universitetet, som er et ABC-knopskydningsprojekt, der har til formål at fremme studerendes mentale sundhed.

Profil på LinkedIn: Charlotte Meilstrup | LinkedIn

ABC's profil på LinkedIn: ABC for mental sundhed | LinkedIn

Primære forskningsområder

Mental sundhed, mental sundhedsfremme, trivsel, partnerskaber, interventionsforskning, mental sundhed blandt børn og unge

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg underviser på valgfaget 'Mental sundhedsfremme i teori og praksis', der udbydes til BA-studerende på SAMF for første gang til efteråret 2023. Se mere her: Elective course - Mental health promotion in theory and practice - 2023/2024.

ID: 4373606