Charlotte Bjerre Meilstrup

Charlotte Bjerre Meilstrup

Postdoc

Jeg forsker i mental sundhedsfremme med fokus på hele befolkningen. Jeg har særligt interesse i mental sundhed blandt børn og unge, social ulighed i sundhed og interventioner. Noget af det som driver mig allermest i mit arbejde er at omsætte forskning til praksis, og jeg har gennem flere interventionsprojekter opbygget stor erfaring med at lede, udvikle, implementere og evaluere indsatser til at skabe bedre mental sundhed.

Aktuel forskning

Jeg er projektchef for ABC for mental sundhed, som er et stort partnerskab, hvor vi samarbejder på tværs af faglige og organisatoriske skel for at fremme mental sundhed i den danske befolkning på et forskningsbaseret grundlag

Jeg er desuden postdoc og projektleder på en trivselsindsats for studerende på det Samfundsvidenskabelige Fakultet, KU.

Primære forskningsområder

Mental sundhedsfremme, Interventioner, Partnerskaber, Mental sundhed blandt børn og unge

ID: 4373606