Carina Risvig Hamer

Carina Risvig Hamer

Professor

Carina Risvig Hamer er professor i forvaltningsret og udbudsret.

Hendes forskning omhandler særligt reglerne for indgåelse af offentlige kontrakter, herunder udbudsret samt forvaltningsretlige og EU-retlige problemsstillinger.

Carina har udgivet et stort antal publikationer indenfor EU-ret, forvaltningsret og særligt EU-udbudsret, herunder både bøger og artikler i internationalt anerkendte tidsskrifter. 

Hun er forskningsleder for tre større forskningsprojekter støttet af Danmarks Frie Forskningsråd om udbudsretlige problemsstillinger:  

"The CPB-project" som omhandler rammeaftaler og indkøbscentraler. Projektet omhandler særligt hvordan der kan skabes større konkurrence om offentlige kontrakter gennem indkøbscentraler og fælles udbud, herunder ved brugen af parallelle rammeaftaler. Projektet er støttet af Danmarks Frie Forskningsråd (Inge Lehmann & Sapere Aude 2020).

PROCUREGREEN der omhandler grønne offentlige indkøb. Projektet er støttet af Danmarks Frie Forskningsråd (green transistion 2021). Projektet omhandler bl.a. de juridiske rammer og barrierer for at inddrage klimahensyn i offentlige indkøb.

Sagkyndigt medlem af Klagenævnet for Udbud

Medlem af the European Procurement Law Group, der er en internationalt anerkedt forskningsgruppe der udgiver bøger om EU-udbudsretlige emner med en komparativ vinkel ca. hvert 2. år (forlaget Edward Elgar Publishing). 

I perioden 2020-2023, phd.-koordinator.

Uddannelse

Forår 2022: Visiting Scholar (University of Turin, Italy)

Forår 2017: Visiting Scholar (University of Turin, Italy)

2012: PhD (Copenhagen Business School, Denmark)

Forår 2011: Visiting Scholar (University of Turin, Italy)

Forår 2010: Visiting Scholar (University of Nottingham, England)

2006: Master of Law (University of Aarhus, Denmark)

2004: Erasmus (Alfonso X El Sabio, Madrid, Spain)

2004: Bachelor of Laws (University of Aarhus, Denmark)

Tidligere ansættelser

Februar 2020-Maj 2020: Professor (mso) i EU-ret og udbudsret, Syddansk Universitet.

2015 -2020: Lektor i EU-ret og udbudsret, Syddansk Universitet.

2013 - 2015: Adjunkt, Syddansk Universitet.

2006 - 2013: Fuldmægtig og specialkonsulent, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

2008 - 2012: PhD stipendiat, Copenhagen Business School.

Orlovsperioder:

Oktober 2013 – august 2014: Barselsorlov

Januar 2016 – marts 2017: Barselsorlov

Januar 2018- februar 2019: Barselsorlov

Vejledning af ph.d. studerende:

Rasmus Horskjær Nielsen (juni 2017-maj 2021). Emnet for afhandlingen er de retlige rammer for tildeling af offentlige kontrakter

Heidi Løjmand (februar 2018-januar 2021). Emnet for afhandlingen er tilbudskonsortier.

Magdalena Socha (september 2021- ). Emnet for afhandlingen er parallelle rammeaftaler 

Atakilti Gebremichael (april 2022- ). Emnet for afhandlingen er indkøbscentraler 

Torkil Schrøder-Hansen (bivejleder - oktober 2022 - ). Emnet for afhandlingen er udbud med forhandling. 

Trygve Gudmund Harlem Losnedahl (bivejleder, 2021-), Oslo, Norge. Emnet for afhandlingen er konkurrence og udbud

 

ID: 240292885