Birgitte Nielsen

Birgitte Nielsen

Projektøkonom

Projektøkonomi
• Sagsoprettelse og budgettering
• Budgetrevidering
• Vedligeholdelse af stamdata
• Likviditetsopfølgning / betalingsanmodninger
• Projektopfølgning - Q-afrapportering til SCIENCE 4 Gange pr år
• Q-budgetprognoser, herunder Q1, Q2, Q3 og Q0.
• Kontrol of lønbudget inden ansættelser / forlængelser
• Løbende opfølgning af KPI rapporter
• Kontrol af forbrug af løn- og driftsmidler
• Rådgivning / support til bevillingshaver i regnskabsspørgsmål
• Udarbejdelse og aflæggelse af regnskaber til bevillingsgiver

Teamledelse
• Udvikling og motivation af medarbejdere
• Kompetenceudvikling, MUS og GRUS
• Udvikling af nye arbejdsgange og processer 
• Inicitere dialog og samarbejde i teamet
• Ansvarlig for opgavefordeling og prioritering 
• Opmærksom og ansvarlig for trivsel og sparring

ID: 127376422