Birgit Henriksen

Birgit Henriksen

Professor Emerita

Primære forskningsområder

 • Sprogtilegnelse og fremmedsprogspædagogik
 • Ordforrådstilegnelse
 • Engelsksproget undervisning på universititetsniveau
 • Lærerkognition og lærerpraksisser

Aktuel forskning

 • Arbejder på et forskningsprojekt om anvendelsen af generelle, akademiske og fagspecifikke kollokationer hos danske universitetslærere der forelæser, i samarbejde med Pete Westbrook, CIP
 • Arbejder på et forskningsprojekt om responsmønstre i ordassociationsdata på dansk og engelsk i samarbejde med Tess Fitzpatrick, University of Cardiff
 • Arbejder på et forskningsprojekt om gymnasielæreres holdninger til og praksisser i forbindelse med glossering af tekster,  i samarbejde med Bianca Sauer, Unviersity of London
 • Arbejder på et samnordisk projekt om udvkiling af akademiske ordlister på dansk, norsk og svensk
 • Arbejder på en bog om adoptivbørns sproglige udvikling

Impact

Det Humanistiske Fakultet bruger min forskning som eksempel på den impact, humanistiske forskere har i samfundet.
Læs casen: Brug af fagdidaktisk forskning i myndighedsbetjening.

Undervisnings- og vejledningsområder


Sprogtilegnelse og fremmedsprogspædagogik

 • kurser i ordforrådstilegnelse
 • kommunikativ fremmedsprogsundervisning og klasseværelsesinteraktion
 • lærerkognition og lærerpraksisser
 • tværkulturel kommunikation, høflighed og fremmedsprogsindlæring og undervisning

Interesseområder


Fremmedsprogspædagogik, sprogtilegnelse, ordforråd, kommunikative arbejdsformer, lærebøger, klasseværelsesinteraktion, tværkulturel kommunikation, høflighed, talehandlinger, diskursmønstre, gættestrategier, kommunikationsstrategier, indlæringsprocesser, kommunikationsprocesser, mundtlighed, lærerkognition og lærerpraksisser, indlærer variabler, empirisk sprogforskning, kvantitative og kvalitative metoder, sproglig tolerance, det mentale leksikon, leksikalske fraser, læreplaner, undervisningsmetoder, sprogtests, adoptivbørns sproglige udvikling, det internationale universitet, sproglige praksisser på universitetet

ID: 7673