Birgit Henriksen

Birgit Henriksen

Professor Emerita

 

CV. Birgit Henriksen, Lektor (msk) ved Institut for Engelsk, Germansk og Romansk

Født  15.12.1952

Uddannelse

 • Ph.d. i fremmedsprogspædagogik, Københavns Universitet, 1990
 • Pædagogikum i engelsk og religion, Rødovre Statsskole, 1984
 • Bifag i religion, Københavns Universitet, 1983
 • Cand. Phil. i engelsk, Københavns Universitet, 1980

 Ansættelser

 • Lektor i moderne engelsk sprog med særligt henblik på fremmedsprogspædagogik ved Institut  for Engelsk, Germansk og Romansk (tidligere ansat ved Engelsk Institut), KU, 1997-
 •  Fra 2010, Lektor med særlige kvalifikationer
 • Adjunkt i moderne engelsk sprog med særligt henblik på fremmedsprogspædagogik ved Engelsk Institut, KU, 1992-1997
 • Adjunkt i engelsk og religion ved Falkonergårdens Gymnasium, 1989-1992
 • Undervisningsassistent ved Institut for Nordisk Filologi, KU, underviser i dansk som fremmed og andetsprog, 1988
 • Adjunktvikar ved Institut for Anvendt og Matematisk Lingvistik, KU, 1987-88
 • Kandidatstipendiat ved Engelsk Institut, KU, 1984-87
 • Ekstern lektor i fremmedsprogspædagogik ved Engelsk Institut, KU, 1980-84
 • Studentermedarbejder ved forskningsprojektet ”Projekt i Fremmedsprogspædagogik” (PIF) ved Engelsk Institut, KU, 1976-1980

  Administrative hverv, projekttilknytning og konsulentarbejde

 •  Centerleder i Center for internationalisering og parallelsproglighed ved Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, 2008-2011
 • Bestyrelsesmedlem i Center for internationalisering og parallelsproglighed ved Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, 2008-2011
 • Medlem af den faglige gruppe tilknyttet Center for internationalisering og parallelsproglighed, 2008-
 • Fagleder for Master i Fremmedsprogspædagogik, 2008-2009Medlem af den faglige gruppe for Master i Fremmedsprogspædagogik, 2003-
 • Medlem af FUUF, ved det humanistiske fakultet, 2008-2009
 • Ph.d. koordinator vedInstitut for Engelsk, Germansk og Romansk, 2005-2008
 • Sad i en lang årrække i FSU ved det Humanistiske Fakultet, i SU ved Institut for Engelsk, Germansk og Romansk og har været tillidsrepræsentant suppleant ved både EI og Engerom
 •  Projektansvarlig for større forskningsprojekt under SHF, 2000-2004
 •  Konsulent ved udviklingsprojekt om leksistilegnelse i gymnasiets engelskundervisning ved Stenløse Gymnasium og HF, 1998-2000. Finansieret af Undervisningsministeriet.
 • Medlem af styregruppen i Gymnasiesprogprojektet ”Projekt om fremmedsprogsfagenes profil og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser”, finansieret af Ministeriet for Børn og Uddannelse. Projekt 1-3, 2011-
 • Konsulent i Gymnasiesprogprojektet ”Projekt om fremmedsprogsfagenes profil og  anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser”, finansieret af Ministeriet for Børn og Uddannelse. Projekt 1 og 2, 2011-12
 • Medlem af ekspertgruppe om EU's fremmedsprogsindikator undersøgelse, Ministeriet for Børn og Uddannelse, foråret 2012
 • Medlem af ministerielt udvalg for ”Handlingsplan for engelsk”, 2007
 • Medstifter og tidligere medredaktør af tidsskriftet ”Sprogforum”
 • Konsulent ved forskellige forlag i forbindelse med udgivelse af lærebøger til sprogundervisning

 Forskning og formidling

 •  Har været med til at udvikle Master i Fremmedsprogspædagogik
 • Underviser på Master i Fremmedsprogspædagogik, 2003-
 • Underviser på sidefagssupplering i engelsk ved Engerom 2005-2009
 • Underviser ved Ph.d. kurser i forskningsmetoder ved Forskerskole Øst, i Sverige (Göteborg og Lund) og i Island (Reykjavik)
 • Gæsteunderviser ved Vigdis Finnbogadottir Instituttet, Islands Universitet, 2010, 2011
 • Gæsteunderviser ved Danmarks Pædagogiske Universitet, 2010, 2009
 • En række oplæg som centerleder for CIP angående CIP og Sprogvalg i universitetsuddannelserne 
 • Oplæg ved en række konferencer og forskningsseminarer (se nedenfor)
 • Plenarforelæser (se nedenfor) AFINLA 2005, Jyväskyla
 • Oplæg ved Workshoppen: Developing multidimensional methods for vocabulary assessment, Stockholm Universitet 2010
 • Oplæg ved phd konference, VARGA 2012, Wales 2012 
 • Medarrangør af international Lexicon Konference ”Approaches to the Lexicon”, afholdt på CBS, december 2010
 • Medarrangør af Thematic colloquium: Challenges facing non-native university teachers in English medium instruction in academic settings, EUROSLA 2011
 • Arrangør af forskningsseminarer på Center for Internationalisering og Parallelsprogliged (2008-2011)
 • Underviser ved en lang række efteruddannelseskurser for fremmed- og andetsprogslærere i Danmark, Island, Færøerne og Grønland,
 • Var i mere end 10 år underviser ved de årlige fagspecifikke midtvejskurser for pædagogikums kandidater i engelsk
 •  Fagfællebedømmer ved de internationale tidsskrifter Applied Psycholinguistics, Applied Linguistics, Modern Language Journal, System og Studies in Second Language Acquisition
 • Fagfællebedømmer for Riksbankens Jubilæumsfond, Sverige 2012

 

 Forskningspublikationer

 • B. Henriksen (under udgivelse) Research on L2 learners’ collocational competence and development a progress report. In Bardel, Camilla, Laufer, Batia & Lindqvist, Christina (Eds.), L2 vocabulary acquisition, knowledge and use. New perspectives on assessment and corpus analysis. Eurosla Monographs Series, 2. EUROSLA
 • Westbrook, P.N. & Henriksen, B. (2011): Bridging the Linguistic and Affective Gaps: The Impact of a Short, Tailor-made Language Course on a Danish University Lecturer's Ability to Lecture with Confidence in English. I R Cancino, L Dam & K Jæger (red), Policies, Principles, Practices. New directions in foreign language education in the era of educational glaobalization., 2011 udgave, vol. 1, Newcastle upon Tyne, UK, s. 188-212 
 • Henriksen, B. (1999) Three Dimensions of Vocabulary Development. Studies in Second Language Acquisition (SSLA) 21, s. 303-317.
 • Albrechtsen, D., Henriksen, B., Mees I.M. & Poulsen E (1998) (red.): Perspectives on Foreign and second Language Pedagogy. Odense University Press, Odense, 1-304 s.
 • Haastrup K. & Henriksen, B.: Describing Learners' Lexical Competence across tasks and over time: A focus on Research Design.(1998) i: Perspectives on Lexical Acquisition in a second Language s. 61-96. Kirsten Haastrup og Aake Viberg (red.). Lund University Press, Lund, Sweden 
 • Henriksen, B. & Haastrup K. (1998) Vocabulary Acquisition: From Partial to Precise Understanding. i: Perspectives on Lexical acquisition in a second Language s. 97-124. Kirsten Haastrup & Aake Viberg (red.). Lund University Press, Lund, Sweden.
 • Henriksen, B. (1995) Fremmedsprogspædagogikken - eksemplificeret ved 4 forskningsområder. I: Hermes - Journal of Linguistics, nr. 14 - 1995, Århus: s. 191-217
 • B. Henriksen (1995) Pædagogisk forankring og pædagogiske implikationer - kan vi, skal vi og tør vi?. I Årsberetning1995, Engelsk Institut, Københavns Universitet., s. 33-41.
 • Henriksen, B. og K. Haastrup. (1988) Introduktion til bidragene om sproglig bevidsthed og fremmedsprogstilegnelse.  I E. Hansen (red.): sproglig Bevidsthed. Danmarks Lærerhøj­skole, Institut for Dansk Sprog og Litteratur, s. 167-169
 • B. Henriksen (1988) Udvikling af sprogelevers pragma­tiske bevidsthed. Et pædagogisk forsøg i gymnasiets engelskundervisning. I E. Hansen (red.): sproglig Bevidsthed. Danmarks Lærerhøj­skole, Institut for Dansk Sprog og Litteratur, s. 172-191.
 • B. Henriksen (1988) ANMELDELSE af P. Harders bog: "Eleven i centrum - men for hvad? Om humaniora i gymnasiet og i samfundet. I ANGLES on the English speaking world, NO. 2, The Department of English, The University of Copenhagen, s. 95-96.  
 • B. Henriksen (1986) PIF PROJEKTET: Fremmedsprogspædago­gik ved Engelsk Institut fra 1976-86. Beretning for året 1986, Engelsk Institut, s. 2-9.
 • D. Albrecthsen, C. Færch, P. Grindsted, B. Henriksen, K. Haastrup & B. Sneum (1982) Fremmedsprogspædagogik 1977- 1981: 5 års erfaring med undervisning i fremmed­sprogspædagogik i tilknytning til PIF projektet.Engelsk Institut, KUA., s.1-109.
 • C. Færch, P. Grindsted & B. Henriksen (1982) Error coding manual, PIF WORKING PAPERS NO. 7., Dept. of Eng., university of Copenhagen., s. l-l0.
 • D. Albrecthsen, B. Henriksen & C. Færch (1980) Native speaker reactions to learners' spoken inter­language., Language Learning, 30:365-96.
 • D. Albrecthsen, B. Henriksen & C. Færch (1981) Native speaker reactions to learners' spoken inter­language I E. Hopkins/R. Grotjahn (red.): Studies in Language Teaching and Language Acquisition. Bochum Studienverlag; s. 167-203. (Artiklen fra 1980 er her genoptrykt i en udvidet udgave). 
 • Henriksen, B. & Stæhr, Stenius L. (2009) Processes in the development of L2 collocational knowledge - a challenge for language learners, researchers and teachers. I A. Barfield & H. Gyllstad (red) Researching Collocations in Another Language: Multiple Interpretations, 1. udg. Palgrave Macmillan, 2009 
 • Albrechtsen, D., Haastrup, K. & Henriksen, B. (2008) Vocabulary and Writing in a First and Second Language: Processes and Development. Palgrave Macmillan, 1-225.
 • Henriksen, B. (2006) Exploring the quality of lexical knowledge in the language learner's L1 and L2. I Afinla Yearbook 2006  Language Learners of Today P. Pietilä, P. Lintunen og H.M. Järvinen (red.). Lievestuore, Jyväskula, s. 13-36.
 • Nissen, H.B. & Henriksen, B. (2006) Word class influence on word assoication test results. International Journal of Applied Linguistics 16, 3, s. 390-408.
 • Revier, R.L. & Henriksen, B. (2006) Teaching collocations. Pedagogical implications based on a cross-sectional study of Danish EFL. i: Språk, lärende och utbilding i sikte. Rapport fra Pedagogiska fakulteten Åbo Akademi, M. Bendtsen, M. Björklund, C. Fant & L. Forsman. Vasa, s. 191-206.
 • Albrechtsen, D., Henriksen, B. & Haastrup K. (2005) Writing in two languages: Attention to lexis in verbal protocols. I: The Power of Words Granath, S., Miliander, J. & Wennö, E. (red.). Universitetstrykeriet, Karlstad, s. 11-21. 
 • Albrechtsen, D., Haastrup K. & Henriksen, B. (2004) Redaktører af Angles on the English Speaking Union vol. 4 
 • Albrechtsen, D., Haastrup K. & Henriksen, B. (2004) Attention to Argumentation in Learner Text Production: How do we Capture Ability in Argumentation? Angles on the English Speaking Union vol. 4, s. 51-68.
 • Albrechtsen, D., Haastrup K. & Henriksen, B (2004) (red.): Writing and Vocabulary in Foreign Language Acquisition. Angles on the English Speaking World 4, Museum Tusculanum Press, København, s. 1-151.
 • Haastrup K., Albrechtsen, D. & Henriksen, B. (2004)  Lexical Inferencing Processes in L1 and L2: Same or Different? Focus on Issues in Design and Method. Angles on the English Speaking World Vol. 4, s. 111-128.
 • Henriksen, B., Albrechtsen, D. & Haastrup K. (2004) The Relationship between Vocabulary Size and Reading Comprehension in the L2. I Angles on the English Speaking World vol. 4, s. 129-140.
 • Henriksen, B. & Haastrup K. (2001) The interrelationship between vocabulary acquisition theory and general SLA research. i: Eurosla Yearbook. Susan Foster-Cohen & Anna Nizegorodcew (red.). John Benjamins Publishing Company, s. 69-78.
 • Henriksen, B. & Haastrup K. (2000) Describing foreign language learners' productive vocabulary use and development. i: Language Use, Language Acquisition and Language History s. 150-172. Ingo Plag og Klaus P. Schneider (red.). Wissenschaftlicher Verlag Triér, Triér 
 • Henriksen, B. & Haastrup K. (2000) Vocabulary acquisition: acquiring depth of knowledge through network building. I International Journal of Applied Linguistics Volume 10 Issue 2, s. 221 - 240
 • Henriksen, B. (2000) Anmeldelse af: N. Schmitt/M. McCarthy (eds) Vocabulary, Description, Acquisition & Pedagogy. Yuyan Wenzi Yingyong. nr. 21 no. 3, Oxford University s. 407-409

 

Forskningskonferencer og forskningsseminarer:

 

 • B. Henriksen (2012) Kollokationer i et kontrastivt perspektiv. Oplæg ved konferencen Lingva Nordica – Lingva Franca, Islands Universitet, 8-9-10.2012.
 • B. Henriksen (2012) Meeting the Challenges of English Medium Instruction in Universities, Gæsteforelæsning ved The Vigdis Finnbogadottir Institute of Foreign Languages, 05.10.2012
 • B. Henriksen (2012) "Advanced L2 users' collocational competence: English collocational use in academic lecturing by non-native speakers". Oplæg holdt ved Workshoppen Complexity and Idiomaticity, Stockholms Universitet, 08.06.2012. 
 • B. Henriksen (2012) Advanced L2 users' collocational competence.Plenaroplæg ved VARGA 2012, Wales.
 • B. Henriksen (2011) English medium instruction in higher education – challenges facing non-native lecturers in the international university. Oplæg ved Thematic colloquium: Challenges facing non-native university teachers in English medium instruction in academic settings., EUROSLA 2011, Stockholm
 • B. Henriksen (2011) English medium instruction in higher education - Focus on research and measures taken. Oplæg ved Thematic colloquium: Challenges facing non-native university teachers in English medium instruction in academic settings, EUROSLA 2011, Stockholm
 • B. Henriksen og Anne Sofie Jakobsen (2011) Akademiske ordlister fra et sprogpolitisk perspektiv? Oplæg ved forskningsworkshop ved Institution for Svensk som Andetsprog ved Göteborg Universitet
 • B. Henriksen (2011) Udvikling af en akademisk ordliste på de forskellige nordiske sprog: hvad - hvorfor og hvordan? Oplæg ved konferencen Sproglig og kulturel mangfoldighed i Norden. Milepæl i nordisk fremtidsforskning på sprog og kulturområdet.Islands Universitet 27-28. oktober 2011.
 • B. Henriksen (2011) Sprog til akademiske formål - hvordan møder vi de studerendes behov? Oplæg ved CIP-Symposium 2011: ”Dansk i parallelsproglig praksis Brugen af dansk på det internationaliserede universitet.”
 • B. Henriksen (2010) Collocational competence - a challenge for learners but also for SLA researchers. Oplæg ved forskningsseminaret Second Language Acquisition and Collocations Göteborg Universitet, november 24,  2010.
 • B. Henriksen (2010) Danish in the practice of parallel language use The use of Danish in the internationalised university.Oplæg ved CIP-Symposium 2010: ”Dansk i parallelsproglig praksis Brugen af dansk på det internationaliserede universitet.”
 • B. Henriksen (2010) Second Language Acquisition and Collocations.  Plenaroplæg ved workshoppen: Developing multidimensional methods for vocabulary assessment, Stockholm Universitet
 • B. Henriksen (2010) Studying collocational competence and development.  Oplæg ved konferencen: Approaches to the Lexicon
 • B. Henriksen (2005) Exploring the quality of lexical knowledge in the language learner's L1 and L2.  Plenarforelæsning ved AFINLA 2005,Jyväskyla, Finland
 • B. Henriken (2004) Dimensions of lexical competence and vocabulary acquisition: a focus on network structure and network building. Oplæg ved forskningsseminar, Lund Universitet
 • B. Henriksen. (2004)Operationalising the construct of organisational structure of the L2 lexicon. Oplæg ved forskningsseminar: Images of childhood, Lund Universitet
 • B. Henriksen (2003) Strukturen i ordnetværket – hvordan undersøger vi det? Oplæg ved forskningsseminar Handelshøjskolen i København
 •  B. Henriksen (2003) Operationalsing the construct organisational structure of the L2 lexicon. Oplæg ved EUROSLA 2003, Edinburgh, Scotland, September, 2003
 • Haastrup, K. & B. Henriksen (2000) The interrelationship between vocabulary acquisition theory and general SLA research. Oplæg ved EUROSLA conference, Kraków, September 2000.  
 • B. Henriksen (1996) Semantisation, Retention and accessibility: Key Concepts in Vocabulary Learning. Oplæg, AILA konferencen 1996 i Jyvaskyla, Finland, august 1996.
 • B. Henriksen (1996) Semantization – a key process for vocabulary learning and use. Gæsteforelæsning  ved "The Research Centre for Applied Lingusitics", The Department of English, Clare Hall College, Cambridge, november 1996.
 • B. Henriksen (1995) Vocabulary retention: a learning effect study. The information gap exercise revisited. Konferenceoplæg ved NAES conference, Tromsø, maj 1995.
 • B. Henriksen (1987) Forsøg med udvikling af sprogelevers pragmatiske bevidsthed i engelskundervisningen i gymnasiet, s. 1-16. Forelæsning ved ADLAs årsmøde i København, 1987.D. Albrecthsen & B. Henriksen (1981) Native speaker reactions to learners' spoken inter­language., Konferenceoplæg ved AILA konferencen i Lund, august, 1981

Konferencedeltagelse og lign. uden oplæg

 • Jubilæumskonference for Københavnerstudier i tosprogethed, Danmarks Pædgogiske Universitet, november 2010
 • Språkstrategier och parallellsspråk vid nordiske universitet Helsingfors, Finland, Nordens Sprogråd, september 2009, Helsingfors, Finland, Nordens Sprogråd, marts
 • Complexity Seminar, Islands Universitet, marts 2009
 • CALPIU 2008 : Transnational Student Mobility

Andre former for formidling via publikationer

 • Henriksen, Birgit (udkommer september 2012). ”Hvordan lærer fremmedsprogselever sprog?”. I Bodil Hohwü Nielsen, Henriette Knudsen og Susanne Jørgensen (red.) Engelsklærerfagets didaktik (foreløbig titel).  Engelsklærerforeningens forlag.
 • Henriksen, B. (2009) Det oversete ordforråd. I Sprogfag i forandring: Pædagogik og praksis. 1. udg. Gylling, Samfundslitteratur, 2009.
 • Henriksen, B. (2006) Elevernes aktive arbejde med ordforråd. I: Wings Fantasy Teacher's Guide. København , Alinea, s. 23-28
 • Henriksen, B. (1999) Fokus på ord og ordindlæring. I: Copenhagen Working Papers in L S P. 1999 nr. 2, Handelshøjskolen, København, s. 57-69
 • Henriksen, B. (1999) Ordforrådsindlæring. I På sporet - en antologi om undervisning i dansk som andetsprog. Ringsted: Undervisningsministeriet, s. 83-92
 • Henriksen, B.(1998) Mundtlighed. i: Fælles mål - om samarbejdet mellem sprogskole og Almen voksenuddannelse/VUC s. 39-49. Undervisningsministeriets Forlag, København.
 • Henriksen, B.(1997) Ordforrådsøvelser - vejen til et større ordforråd og en bedre teksttolkning? I: Anglo Files. Medlemsblad for Engelsklærerforeningen for Gymnasiet & HF, nr. 101, marts. s. 63-67.
 • Henriksen, B(1995) Arbejde med mundtligt elevsprog. I: SELF - Tidsskrift for Seminariernes Engelsklærerforening, nr. 95 - 1, Nørre Nissum. s. 12-21
 • Henriksen, B. (1995) Hvad vil det sige at kunne et ord? Ordforståelse og ordbeherskelse. I: Sprogforum, nr. 3. oktober 1995, København: s. 12-18
 • Henriksen, B. (1995) Hvordan husker man et ord? Fokus på forskellige opgavetyper. I: Sprogforum, nr. 3. oktober 1995, København: s. 45-55
 • Henriksen, B. & Haastrup, K. (1995) Hvorfor et temanummer om ordforråd? I: Sprogforum. nr. 3. oktober 1995, København: s. 5-11
 • Henriksen, B, & Haastrup, K. (1995) Redaktører på temanummeret: "Et Ord er et Ord", Sprogforum, nr. 3., Danmarks Pædagogiske Bibliotek.
 • Henriksen, B. & Andersen, J. E. (1995) Sproget på tværs - kulturmøde og personkonflikt.  I Uddannelse, nr. 1. Holstebro, s. 34-38
 • B. Henriksen (1990) Fremmedsprogspædagogisk forskning og formidling. Hvad med praksisværdien?  I Engelsk Meddelelser, nr. 63, april 1990rs- 46-49.
 • Henriksen, B. (1989): Elevcentrerede arbejdsformer i den kommunikative fremmedsprogs- undervisning. I Kasper, G. & Wagner, J.: Grundbog i Fremmedsprogspædagogik. Gyldendal, s. 166-182.
 • Svensson, Hanne Lindegaard ; Henriksen, Birgit. (2006) Hvad sker der egentlig, når eleverne bruger leksikalske gættestrategier? I: Anglo Files. Medlemsblad for Engelsklærerforeningen for Gymnasiet & HF. 
 • Henriksen, B. (2006) Øvelser med ord.I: P.S. - Praktisk sprog : Tidsskrift for undervisere i fremmedsprog. nr. 21: årg., nr. 7, Albertslund. s. 4-8
 • Stæhr, Lars Stenius ; Haastrup, Kirsten ; Albrechtsen, Dorte ; Henriksen, Birgit. Fagdidaktik og tværsproglighed.(2004) I: Anglo Files. Medlemsblad for Engelsklærerforeningen for Gymnasiet & HF nr. 134, s. 11-17
 • Harder, Peter & Henriksen, Birgit. (2004) Mundtligt og skriftligt sprog - en skyttegravskrig? I: Sprogforum. 2004; nr. Nummer 30, juni, s. 54-60
 • Henriksen, B. (2003) Indlæring af ord og faste udtryk - en kompleks, gradvis og kontinuerlig process. I: Portfolio Speak Out. Teacher's guide. København : Lindhardt og Ringhof, 2003. s. 18-20
 • Henriksen, B., Christensen B., Engberg-Pedersen J. & Grønvold M. (2000) Ord og tekst: Sproglig opmærksomhed i engelskundervisningen i gymnasiet og HF. Uddannelsesstyrelsens temahæfte no. 25-2000, s. 1-176.
 • Henriksen, B.(1999) Ordforråd og ordforrådsindlæring. i: Studier i Dansk som andetsprog s Anne Holmen & Karen Lund (red.). Akademisk forlag, København, s.71-106.

Oplæg for forskellige aftagergrupper

 • B. Henriksen (2011)  Language learning theory and pedagogical practice? Plenaroplæg ved Engelsklærerforeningens generalforsamling
 • B. Henriksen (2011) Sprogvalg i uddannelserne –  udfordringer forbundet med at undervise på engelsk? Oplæg ved CELM konference, Rundt om den netbaserede uddannelse, 1. december 2011
 • B. Henriksen (2010) Arbejdet med elevernes ordforråd – en udfordring for sprogundervisningen og skolens andre fag. Oplæg ved Tosprogs Taskforce seminar, Dr Byen.
 • B. Henriksen (2009) Sprogvalg i uddannelserne? Oplæg ved CIRIUS Markedsførings-konference 2009
 •  B. Henriksen (2003) Ordforrådsindlæring og undervisning. Hvad ved vi og hvad gør vi? Oplæg ved seminar om fremmedsprogspædagogik i anledning af det "europæiske sprog år". 

 

Underviser ved en lang række efteruddannelseskurser for fremmed- og andetsprogslærere i Danmark, Island, Færøerne og Grønland.  1992-til dd. For en udførlig liste over disse se CURIS

 

Uddannelse

Cand. mag., Ph.d.

ID: 7673