Birgit Bork Mathiesen

Birgit Bork Mathiesen

Lektor emerita

Primære forskningsområder

Personlighedsdiagnostik og -udredning. Personlighedsforstyrrelser og neuropsykologiske forstyrrelser. Spædbarnets neuro-psykodynamiske udvikling i det interpersonelle interaktionsfelt. Forskning i supervision af psykoterapi.

Aktuel forskning

  • Siden 2002 medlem af Center for Psykoterapiforskning v. Susanne Lunn, Stig Poulsen og Susanne Harder og personligt aktiv i dataindsamlingen i Bulimiprojektet (klientoptag stort set slut - mangler 1-2 individer). Jeg har udredt forekomsten af personlighedsforstyrrelser udfra DSM-systemets kategorisering med Structured Clinical Interview for Personality Disorders - Axes II (SCID-II) samt via 3-timers videoptagne interviews ratet klienternes psykodynamiske profil med Karolinska Psychodynamic Profile (KAPP) og har til dato KAPP-profil for godt 70 individer med bulimi. Jeg var iøvrigt initiativtager til todageskonferencen The Copenhagen Conference on Attachment, Loss and Personality Development i juni 2006, der foregik som et samarbejde mellem Universitetsklinikken og bl.a. IPTP.
  • Efteråret 2007 medstifter af Center for Supervision sammen med Jan Nielsen (initiativtager) og Peter Elsass samt lektor og klinikleder Claus Haugaard Jacobsen fra Aalborg Universitet. Planlagde og afholdt i 2008 todageskonferencen med titlen: "Supervision: Research and Clinical Practice". Jan Nielsen og undertegnedes supervisions-forskning ligger pr. 2012 under Center for Psykoterapiforskning.
  • Medstifter af Center for Psykoanalyse på initiativ af Judy Gammelgaard efter ph.d.kurset "Psychoanalysis at the Frontier" (PAF). Center for Psykoanalyses bestyrelse består af Judy Gammelgaard, Birgit Bork Mathiesen, Simo Køppe, Jan Nielsen, Katrine Zeuthen samt Signe Holm Pedersen. Har sammen med Judy Gammelgaard og Katrine Zeuthen redigeret bogen "Det Taler. Psykoanalytiske dialoger". Yderligere oplysninger fås på psy.ku.dk under Forskning: Centre.
  • Næstformand i Institut for PersonlighedsTeori og Psykopatologi (IPTP), der arrangerede XIII International Congress on the Disorders of Personality 16-19 september 2013 her i København. Scientific Comittee-medlem. Det var samtidig the International Society for the Study of Personality Disorders' (ISSPD) 25 års jubilæumskongres - den første blev ligeledes afholdt i København.

Undervisnings- og vejledningsområder

Klinisk psykologi og neuropsykologi på voksenområdet.

Interesseområder

Klinisk neuropsykologi, personlighedsændring efter hjerneskade. Personlighedsforstyrrelser - udredning og behandling. Psykoanalytisk teori og terapi.

ID: 10796