Benedikte Brincker

Benedikte Brincker

Institutleder

Primære forskningsområder

Benedikte Brincker er Institutleder ved Institut for Sociologi. Hendes forskning foregår inden for to forskningsområder: Nationalismestudier og forvaltningssociologi. Hun forsker i fremkomsten af nationalstater og nationale velfærdsstater i Europe. Her har hun særligt fokus på 1) udviklingen af nationale standardiserede uddannelsessystemenr og 2) konstruktionen af 'national kunst'. I de senere år har Brincker taget denne forskningsdagsorden til Arktis, hvor hun har indsamlet et omfattende datamateriale om nationsdannelse og skoleuddannelse i Grønland. Denne forskning, som er finansieret af Carlsbergfonden og Nordisk Ministerråd, kombinerer politisk sociologi og forvaltningssociologi og knytter an til offentlig styring, motivation og ledelse.

Benedikte Brincker er medredaktør af det internationale tidsskrift Nations and Nationalism. Hun har bidraget til SPIN netværket (Amsterdam Universitet) og er medlem af UArctic netværket for inklusion og uddannelse, som koordineres af Laplands Universitet (Finland). Brincker er principal investigator på den grønlandske case i 'Global Research Network in Territorial Autonomies' (koordinator Brian C. H. Fong, The Education University of Hong Kong) og siden 2017 har hun været tilknyttet Grønlands Universitet.

Benedikte Brincker er uddannet fra the London School of Eoconomics (Ph.D. og MSc). Før hun kom til Sociologisk Institut var hun ansat som Lektor ved Copenhagen Business School.

ID: 236587017