Benedikte Brincker

Benedikte Brincker

Institutleder

Primære forskningsområder

Jeg er professor og institutleder ved Sociologisk Institut. Min forskning dækker områderne: sociologi om nationer og nationalisme; uddannelsessociologi, offentlig forvaltning. Min forskning har blandt andet fokus på territorial autonomi og uddannelse i Arktis, særlig Grønland og jeg arbejder tæt sammen med universiteter i Alaska, Færøerne, Finland og Grønland.

Sideløbende med min forskning underviser og vejleder jeg inden for områderne politisk sociologi, organisation og ledelse, og virksomhedsstudier. Jeg har vejledt 5 Ph.D. afhandlinger, som alle har gennemført forsvar (3 som hovedvejleder og 2 som bi-vejleder), og jeg har eksamineret 7 Ph.D. afhandlinger (5 som formand for bedømmelsesudvalget og 2 som ekstern eksaminator). Jeg har desuden vejledt et stort antal kandidat og bacheloropgaver.

Jeg er medlem af det danske sociologiske censorkorps og er beskikket censor i samfundsvidenskab på Grønlands Universitet.

Jeg tiltrådte stillingen som Institutleder ved Sociologisk Institut, Københavns Universitet 1. februar 2020. Jeg kom fra en stilling som vice-institutleder med fokus på uddannelse og lektor på Institut for Ledelse, Politik og Filosofi på Copenhagen Business School og inden da Ph.D. programleder og lektor ved Department of Business and Politics, Copenhagen Business School. 

ID: 236587017