Azeem Tariq

Azeem Tariq

Postdoc

Min forskning dækker området jord / plante næringsstofcykling, atmosfærisk drivhusgasudledning (GHG) og agronomisk styring. Jeg studerede effekten af jordbrugstransformation på jordegenskaber, jordkemiske processer, atmosfæriske emissioner og vandkvalitet. Min forskning har været koncentreret om at kvantificere og forstå sporingsgasemissioner fra landbrugssystemer, især gasser, der forbedrer atmosfærens drivhuseffekt og bidrager til den globale opvarmning. Metodisk behandler min forskning den kvalitative og kvantitative dataanalyse og tværfaglige tilgange.

Mit aktuelle forskningsprojekt fokuserer på kvantificering af N2O-emissionsfaktor for danske beskæringssystemer. Forskningen vil fokusere på GHG-kvantificatin under forskellige arealanvendelsessystemer og næringsstyring med kontinuerlig måling af GHG-flux med statiske og dynamiske kamre.

ID: 122746398