Aslak Kappel Hansen

Aslak Kappel Hansen

Postdoc

Jeg har i gennem min uddannelse arbejdet med grænseområdet mellem taksonomi og genetik, den biologiske artsdannelse. Hovedandelen af min forskning har foregået på biller, men insekter som helhed fascinerer mig. Forskningen har til formål at bidrage med forståelse af hvilke faktorer, der påvirker biologiske processer på forskelligt niveau. Hvordan ændringer i klima og geographiske strukture påvirker artsdannelsen og deres genetik og morfologi, og om tidligere skift har øget eller mindsket artsdannelsen og den biologiske mangfoldighed. Forskningen har foregået i forskellige projekter blandt andet statisktiske sammenligninger mellem øer og fastland, samt genetiske analyser af biologiske populationer. Jeg har hjulpet til at vurdere tilstanden af den danske insektfauna via flere store og små projekter, samt mit arrangement i Dansk Entomologisk Forening.

ID: 165995002