Arni Már Einarsson
Arni Már Einarsson

Ph.d. stipendiat

Min forskningsemne er relationen mellem mennesker, teknologi og læring i situationer, hvor teknologi bruges som et redskab til aktiv produktion i folkebiblioteket. Inden for dette område, der undersøger jeg hvordan makerspaces kan understøtte formel, uformel, individuel og kollaborativ læring i biblioteksrummet, hvordan er i relation til biblioteket som rum, organisation og institution. Formålet med projektet er at oprationalisere visionen om biblioteket som et rum for demokratisk debat og livslang læring. 

Mine forskningsinteresser: 

  • Human-Computer Interaction
  • Participatory Design
  • Activity Theory
  • CSCW

ID: 135837811