Anne Løkke

Anne Løkke

Professor, Gruppeleder

Primære forskningsområder

Social- kultur- og sundhedshistorie 1750-2000, dansk i en europæisk og global kontekst

Aktuel forskning

Leder af BioHistory Group. I forskningsgruppen arbejder vi med forskellige aspekter af sundhedens og kroppens historicitet. Vi indgår i tværfaglige samarbejder pt i KU-forskningskonsortiet GO (Governing Obesity) finanseret af 2016-midlerne, med HAEL (Health and Aging in Everyday Life) og med Centre for GeoGenetics. For tiden arbejder jeg med:

 • Opbygning af en dansk livsforløbsdatabase over alle danske siden 1787 og indtil cpr-numrenes indførelse i 1968
 • Metodiske udfordringer i analyse af dødsårsager fra 1800-tals dødsattester
 • Spædbørns sundhed, kvinders viden, 1968, amning og markedet for modermælkserstatning i verdens fattige lande, Skandinavien og USA i det tyvende århundrede.
 • Conspicuous consumption as branding and as barrier for puerperal infection - payment, privileges, services and mortality at the Royal Lying-in Hospital in Copenhagen in the late eighteenth century.

Undervisnings- og vejledningsområder

 • Dansk og europæisk social-, kultur- og sundhedshistorie 1750-2000, herunder
 • Kroppens og sundhedens historicitet
 • Demografi og kulturelle mønstre
 • Familie, ægteskab, skilsmisse
 • Social kategorisering
 • Risikohåndtering og tryghedsorganisering
 • Dansk social-, sundheds- og indenrigspolitik 1750-1950
 • Fattigdom, fattighjælp, filantropi, forsikring
 • Sygdomsbehandling, fødselshjælp, jordemødre, hospitaler
 • Døden, sygdommene, dødeligheden
 • Krop, køn og seksualitet 
 • Mad, ernæring, sundhed
 • Amning, spædbørnsernæring, børnepleje
 • Lægevidenskabens, naturvidenskabernes og samfundsvidenskabernes historie
 • Børn, barndom, ungdom, skole
 • Autobiografier
 • Historieteori
 • Max Weber, Norbert Elias, Mary Douglas, Michel Foucault, Pierre Bourdieu, Judith Butler, Bruno Latour


Specialevejledning
Kom og diskuter dit speciale tidligt i forløbet, hvis du overvejer at skrive hos mig. Gerne allerede på andet semester af kandidatuddannelsen. Det sparer mange frustrationer at komme godt fra start. Jeg diskuterer også gerne meget løse specialeideer. Eller du kan komme og få en af mine. Jeg har altid mange på lager.

 

 

ID: 9019