Anne Katrine Gjerløff

Anne Katrine Gjerløff

Chef for Formidling og publikumsaktiviteter

Uddannelse

 •  2005: Ph.d. i historie, Københavns Universitet.
 • 1998: Cand.mag. i historie, Københavns Universitet.

 kurser og efteruddannelse

 • LUKU - Københavns Universitets Ledelsesudviklingskursus, 2019
 • Projektledelse, modul A - administrative projekter. KU, 2017.
 • Effektiv ledelse af museale projekter. Kursus i Organisationen Danske Museer. 2015
 • Forvaltningsret for ikke-jurister. Dansk Magisterforening, 2015
 • Adjunktpædagogikum, Humanistisk fakultet, Københavns Universitet, 2008-9.
 • British Animal Studies Network’s workshops 2007-09.
 • Journalistisk formidling af fagstof. Dansk Magisterforening,  2007
 • Advanced Human Evolution og Evolution of Cognition. University College of London, 2011.
 • Berlin International Summer Academy: Human Origins, Max Planck Institut für Wissenschaftsgeschichte & Berlin- Brandenburg Wissenschaftsakademie, 2001.

Ansættelser

2019 - : Chef for Formidling og Publikumsaktiviteter

2015 - 2019: forskningsformidler, Statens Naturhistoriske Museum

2015: Projektleder og tekstforfatter på webformidlingsprojektet www.pædagoghistorie.dk v. BUPL og Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet.

2012-15: Projektleder for jubilæet Skole i 200 år, Au Library, Au, Campus Emdrup, Aarhus Universitet. Ansvar for historieformidling, projektudvikling, fundraising, national koordinering, hjemmeside og udvikling af undervisningsmaterialer.

2010-12: Post.doc. på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet med projektet Dansk skolehistorie – hverdag, vilkår, visioner. Medforfatter til bind 3-4 af Dansk Skolehistorie.

2010: Tekstforfatter på Museum Amagers børneudstilling Hanegal – dyr på landet før og nu.

2009: Koordinator for efteruddannelsesworkshops: Klimaforandringer – inspiration, efteruddannelse, tværfaglighed på SAXO-Instituttet, KU.

2007-10: Post.doc. på SAXO-Instituttet med bevilling fra FKK. Projekttitel: I løvebur og svinesti – dyrs funktioner og rettigheder i Danmark fra 1850’erne til 1920’erne.

2007: Ekstern lektor, SAXO-Instituttet, KU.

2005: Underviser på Folkeuniversitetet i København (kursus om menneskets udvikling og videnskabshistorie). 

2005: Koordinator og underviser på efteruddannelsestilbud for gymnasielærere Historien og Naturvidenskaben, SAXO-Instituttet, KU

2005-07:Projektansat museumsinspektør på Museet på Sønderborg Slot/Museum Sønderjylland. Kurator og tekstforfatter på udstillingen Fejder om fortiden.

2000-2004:Ph.d.-stipendiat ved Institut for Historie, KU. Afhandling: Abens ansigter.Palæoantropologiens historie og formidling i Danmark i det 20. århundrede.

1999-2000:Koordinator for Netværk for Historieteori og Historiografi.

1998: Antikvar i Skov- og Naturstyrelsen, Kulturhistorisk Kontor.

Uddannelse

Ph.d.

ID: 143866938