Anne Hedengran Nagstrup

Anne Hedengran Nagstrup

Ph.d.-studerende

Ansættelser

2017 – nu :Afdeling for øjensygdomme, Rigshospitalet-Glostrup

2016 – 2017: Almen praksis, Lægerne på Tingvej, Allerød

2016 – 2016: Ortopædkirurgisk Afdeling, Nordsjællands Hospital

Uddannelse

2016: Læge fra Københavns Universitet 

Funding

Øjenforeningen

Øjenfonden

Bagenkop Nielsens Øjen-Fond

Synoptik-Fonden

Den lægevidenskabelige del af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets fond

P. Møller Fonden, Lægefonden

Lægeforeningens Forskningsfond

Civilingeniør Lars Andersens Legat

Læge Ingrid Munkholms Legat

Grosserer A.V. Lykfeldts og Hustrus Legat

Knud Højgaards Fond

Uddannelse

Læge

ID: 233514402