Anna Sofie Bach

Anna Sofie Bach

Postdoc

Aktuel forskning

Mine forskningsinteresser befinder sig i krydsfeltet mellem studier af reproduktion, familiesociologi, feministiske videnskabsstudier, kønsforskning og medicinsk sociologi. Et af omdrejningspunkterne i min forskning er, hvordan normative forestillinger for køn, krop og familie opererer og materialiserer sig både på det samfundsmæssige plan og i vores kropliggjorte, levede erfaringer og identiteter. Jeg er optaget af reproduktivt medborgerskab, befolkningspolitik, biomedikalisering og assisteret reproduktion og ikke mindst hvordan forestillinger om teknologi og fertilitet får betydning i det levede liv. Jeg arbejder kvalitativt med interviewmetoder, observationer og analyser af diverse skriftlige og visuelle materialer.

I min ansættelse som postdoc på Sociologisk Institut er jeg forskningsleder på projektet ReproCitizen – Responsible Reproductive Citizenship in Denmark in the 21st Century. Her undersøger vi, hvordan nationale strategier for at øge ’fertilitetsbevidstheden’ blandt danske unge og imødekomme den fertilitet/frugtbarhedskrise, Danmark står overfor (faldende fertilitetsrater og øgede udgifter til fertilitetsbehandling) forbinder sig til den øgede ’klimabevidsthed’ hos danske unge, herunder den måde som klimakrisen aktualiserer og politiserer reproduktive valg i forhold til spørgsmål om den globale befolkningstilvækst. Vi undersøger sammenhængen mellem nationale politikker og kampagner, globale debatter og (inter)national aktivisme. Derudover udforsker vi danske unges, herunder klimaaktivister, forestillinger om fremtidig reproduktion og familieliv og særligt, hvordan de navigerer i spændingsfeltet mellem disse modsatrettede reproduktive dagsordner.  Læs mere om ReproCitizen her (link til engelsk projektside). Projektet er finansieret af Danmarks Frie Forskningsfond.

Jeg er medlem af forskningsgruppen Kultur og Civilsamfund og ReproCitizen projektet er desuden affilieret med CoMMonS Research Center for Political Mobilisation and Social Movements Studies.

Jeg fik min ph.d. grad fra Sociologisk Institut i 2016 med afhandlingen: Morgendagens Mænd. Et sociologisk studie af nye familiepraksisser og maskuline transformationer i samlivet med en karrierekvinde. Siden har jeg arbejdet først som underviser på linjen for Gender & Sexuality Studies på DIS – Study Abroad in Scandinavia, et udvekslingsprogram i København og Stockholm for amerikanske college studerende. Fra 2017-2020 var jeg postdoc på SDU som en del af det DFF-finansierede forskningsprojekt Ice Age – Entangled Lives, Times and Ethics of Fertility Preservation og fra 2020-2021 har jeg været postdoc på AAU i projektet Technologies of Death and Dying at the Beginning of Life, også finansieret af Danmarks Frie Forskningsfond. 

Primære forskningsområder

 • Reproduktion
 • Reproduktivt medborgerskab
 • Reproduktive teknologier
 • Fertilitetsbevidshed
 • Klimabevidsthed
 • Familiesociologi
 • Kønsforskning

Interesseområder

 • Reproduktionsstudier
 • kønsforskning
 • familiesociologi
 • Feministisk STS
 • Medicinsk Sociologi

ID: 37525914