Anke Ninija Karabanov

Anke Ninija Karabanov

Lektor

Scopus Author ID: 24169033900 

Aktuel forskning

Jeg er interesseret i, hvordan hjernen styrer bevægelser. Jeg bruger magnetisk resonans billeddannelse og og neurostimulerings teknikker til at undersøge aktivitets- og konnektivitetsmønstre i hjernen, der understøtter god motorisk kontrol.

I øjeblikket arbejder jeg på "state-dependency" af forbindelsesmønstre i hjernen, der kan påvirke neuronal plasticitet. Betydningen af frontoparietal konnektivitet til god sensomotorisk integration og virkningsdosering af TDCS

Mulige interessekonflikter

Co-Founder and Consultant at BrainChild Technologies I co-founded the company in 2013 corrently work for the company on a consultant basis.

ID: 35919747