Andrej Christian Lindholst

Andrej Christian Lindholst

Christian Lindholst blev ansat på Skov & Landskab i 2009 og er en del af faggruppen for parkforvaltning i afdeling 6.

Christian Lindholst har en uddannelsesmæssig baggrund som kandidat i offentlig administration fra Aalborg Universitet (2002) og ph.d. i offentlig parkforvaltning fra Københavns Universitet (2008). I dag arbejder Christian Lindholst med undervisning, formidling, udvikling og forskning gennem en vifte af temaer med relevans for den offentlige forvaltning af grønne områder. En stor del af arbejdet sker i tæt samarbejde med forvaltninger herhjemme og i udlandet. Christian Lindholst har særligt fokus på:

  • Parkforvaltningens rolle og handlemuligheder i en offentlig sektor under forandring

  • Partnerskaber og nye modeller for organisering af den grønne forvaltning

  • Udbud, udlicitering og kontraktstyring

  • Udvikling af en nye serviceorienterede forståelser af kvalitet i grønne områder

  • Anvendelse af oplevelsesperspektiver i forvaltningen af grønne områder

Projekter

  • Ansvarlig for Skov & Landskabs deltagelsen i EU NSR Interreg IVB projekt: Making places profitable: Public and Private Open Spaces (MP4). Læs mere her og her .
  • Projektudvikling og fundraising i projektet: A New Nordic Green Space Award Scheme. Projektet varetages i regi af Kommunale Park- og Naturforvaltere i samarbejde med en bred kreds af partnere i Danmark, Norge og Sverige. Læs mere her .
  • Ansvarlig for projekt i PartnerLandskab: Anvendelse af oplevelsesværdier. Projektet varetages i samarbejde med Kommunale Park- og Naturforvaltere samt Københavns og Odense Kommuner. læs mere her .

ID: 6223346