Andreas Aagaard Christensen

Andreas Aagaard Christensen

Lektor

Emneord

  • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet - landskabsøkologi, kulturgeografi, monitering af landskabsforandringer, historisk geografi, planlægning, rumlig analyse, geografiske informations-systemer (GIS), rumlig statistik, python-programmering, rumlig modellering, nationalparker, paragraf-3 natur, jagt, arealanvendelse, arealdække, placering af vindmøller, deltagerstyret GIS, naturbeskyttelse, landdistriktsudvikling
  • Det Humanistiske Fakultet - diskursanalyse, miljøhistorie, landbrugshistorie, kartografi, kolonialisme, Statsdannelse, det modernes kulturhistorie, moderniseringsprocesser, skov- og landskabshistorie, fredede naturområder
  • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet - socialteori, miljøsociologi, Aktør-netværks teori

ID: 33275952