Anders Aktor Liljedahl
Anders Aktor Liljedahl

Ph.d. stipendiat

Jeg forsker i hvordan musikvideoers audiovisuelle æstetik skaber racialisering. Mit Ph.D.-projekt undersøger hvordan og hvorfor forbindelser mellem lyd og billede framer bestemte grupperinger på bestemte måder. Jeg stiller spørgsmålstegn ved den gængse audiovisuelle teori samtidig med at jeg anderkender at den kan og må bruges til at forstå musikvideoens rolle i samfundet og dens politiske kontekster.

Primære forskningsområder

Musikvideoer og audiovisualitet

Posthumanisme og afrofuturisme

Identitetsforestillinger med særlig fokus på racialisering

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg vejleder i følgende emner

  • Musikvideoer og audiovisuel æstetik
  • Identitetsproblematikker i vestlig populærmusikkultur, særligt ift. racialisering
  • Mødet mellem musikteknologi og identitetsspørgsmål

ID: 135841256