Allan Randrup Thomsen

Allan Randrup Thomsen

Professor

Medlem af:

  ALLAN RANDRUP THOMSEN
  Livjægergade 14
  2100 Kbh. Ø

  Curriculum vitae
  Født: 3/10 - 1953, dansk statsborger.

  Nuværende ansættelse:
  2004- Professor i Experimentel Virologi, Institut for International Sundhed, Immunologi og Mikrobiologi, det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, K.U.

  Uddannelse mv.:
  1972 Studentereksamen, Metropolitanskolen, mat.-fys. gren, gnst. 9,7
  1980 Cand. med., Københavns Universitet (K.U.), gnst. 10,3
  1992 Dr. med., Københavns Universitet.
  1998 Biokemisk Studienævns (Nat.Vid. Fakul., K.U.) undervisningspris.

  Tidl. ansættelser mv.:
  1977-80 Videnskabeligt arbejde på Institut for Medicinsk Mikrobiologi, K.U.
  1978 & 79 Vikar for reservelæge, Vævstypelaboratoriet, Rigshospitalet, ialt 8 mdr.
  1980-83 Februar-november. Stipendiat ved Institut for Medicinsk Mikrobiologi (IMM), K.U., under Michaelsen Fonden, afbrudt af værnepligt
  1980-81 April 80-februar 81. Reservelæge, Forsvarets Sanitetsskole.
  1983-84 December 83-januar 84. Reservelæge, Blodbank/blodtypeafdeling,Statens Seruminstitut.
  1984-86 Februar 84-april 86. Seniorstipendiat, IMM, K.U.
  1986-90 Maj 86-april 90. Adjunkt, IMM, K.U.
  1987 April-september. Visiting Research Assistant Professor, Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, New York.
  1990-2003 April 1990-december 2003 Lektor ved Molekylærbiologisk Institut, det Naturvidenskabelige Fakultet, K.U.

  Forskningsområde/interesser: Patogenesen ved virale infektioner, specielt forholdene omkring immunforsvaret: initiering af det antivirale immunsvar, effektorcelle rekrutering til virusinficeret væv, molekylære effektorsystemer af betydning for viruselimination og patologi, induktion og vedligeholdelse af T cellehukommelse, herunder udvikling af effektive vaccinevektorsystemer.

  Fungerer løbende som reviewer for en række internationale tidsskrifter, bl.a. PNAS, Blood, J Immunol, J Clin Invest, Eur J Immunol og Trends in Immunology. Har medvirket ved professor- og lektorbedømmelser ved danske og udenlandske (USA) universiteter samt ved veterinærmedicinske, naturvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige Ph.D. bedømmelser og disputatser. Bedømmer af ansøgere for det svenske forskningsråd, INSERM, Wellcome Foundation, Syddansk Universitet, Velux fonden, Forskerakademiet, Rigshospitalet samt SUND, KU.
  Medlem af Fakultetets Forskningsstrategiske Udvalg 2006-12. Medlem af bestyrelsen for Weimanns Legat 2007-12. Medlem af the Chemistry / Biology / Physics (CBP) Advisory Panel of NATO 2008-11. Medlem af Sclerosefoeningens forskningsudvalg 2014-
  Medlem af Immunologisk Selskab, Dansk Virologisk Selskab, American Society for Microbiology og the American Association of Immunologists. Tidligere medlem af bestyrelsen for Immunologisk Selskab og af Editorial Board for Journal of General Virology. P.t. medlem af bestyrelsen for Dansk Virologisk Selskab, national editor for APMIS.

  Uddannelse

  cand. med.

  ID: 14077