Udvalg vedr. regler om god videnskabelig praksis (Ekstern organisation)

Aktivitet: Medlemskab - typerMedlemskab af udvalg, råd og nævn

Peter Harder - Medlem

Baggrund/formål
Rektor ønsker på baggrund af Penkowa-sagen at forbedre en række procedurer,
så der ikke kan skabes tvivl om tilliden til universitetet.
Initiativet til udvalget er godkendt af universitetets bestyrelse den 28. april
d.å. som en del af rektors handlingsplan.
Opgaver
Udvalgets arbejde skal udmøntes i en udredning til rektor, der skal indeholde
udvalgets anbefalinger vedr. ændring af universitetets regler om god videnskabelig
praksis, herunder følgende tre temaer:
1. Retssikkerhed
Overvejelser om/forslag til sikring af de involveredes retsstilling
2. Sagsoplysning
Overvejelser om/forslag til sikring af oplysningen af sager, der forelægges
PU
3. Uafhængighed
Overvejelser om og forslag til præcisering af Praksisudvalgets (PU)
uafhængighed af rektor
Temaerne er indbyrdes forbundne, og et fælles træk for dem alle er, at de
angår grænsedragningen mellem ledelsens og PUs ansvar ved behandlingen
af enkeltsager.
Udvalget kan udover de ovennævnte temaer af egen drift komme med supplerende
anbefalinger til universitetets håndtering af mistanke om uredelighed
og dårlig videnskabelig praksis.
sep. 20112012

Ekstern organisation

NavnUdvalg vedr. regler om god videnskabelig praksis

ID: 35070253