Politik og valgkamp

Forsker Kontakt Emne
Søg efter forsker Søg i kontaktinformation Søg i emner

Kasper Møller Hansen

Professor, Institut for Statskundskab

 

Mobil: 51 24 50 05
 • Valgdeltagelse og mobilisering
 • Valgkampe og deres effekt
 • Meningsmålinger
 • Valg og politik på Internettet 
  (websites, Facebook, Twitter mv.)

Karina Kosiara-Pedersen

Lektor, Institut for Statskundskab

Telefon: 35 32 34 16

Mail: kp@ifs.ku.dk

 • Valg og partier
 • Politisk kommunikation
 • Kampagner 
 • Vælgere 
 • Valgsystemer

Lisa Storm Villadsen

Professor, Institut for Kommunikation

Mobil: 29 27 98 80

Mail: lisas@hum.ku.dk

 • Politisk retorik
 • Retorisk medborgerskab
 • Politisk argumentationskultur
 • Borgerperspektiver på politisk debat
 • Uenighedskultur kontra konsensuskultur

Franziska Marquart

Lektor, Institut for Kommunikation

Telefon: 35 33 60 17

Mail: fm@hum.ku.dk

(Taler engelsk)

 • Politisk kommunikation
 • Valgkampagner
 • Valgplakater
 • Unge vælgere.


Folkeskolen og daginstitutioner

Forsker Kontakt Emne
Søg efter forsker Søg i kontaktinformation Søg i emnerJesper Dammeyer

Jesper Dammeyer

Lektor, Institut for Psykologi

Telefon: 22 80 83 89
 • Handicapområdet
 • Skole
 • Læring og undervisning

Mads Meier Jæger

Professor, Sociologisk Institut

Telefon: 35 32 32 84
 • Folkeskolen og ulighed

Mette Skovgaard Væver

Professor, Institut for Psykologi

Telefon: 35 32 49 06

Mail: mette.vaever@psy.ku.dk 

 • Kvalitet i dagtilbud
 • 0-6 årige børns udvikling i dagtilbud
 • Pædagogers relationelle kompetencer


Sundhed og ældrepleje

Forsker Kontakt Emne
Søg efter forsker Søg i kontaktinformation Søg i emner

Ayo Wahlberg

Professor MSO, institut for Antropologi

Telefon: 60 75 30 78

Mail: ayo.wahlberg@anthro.ku.dk

 • kronikerlivet og kroniske sygdomme
 • infertilitet og lav fertilitet (f.eks barsel til mænd)
 • COVID-19 og sundhedsmæssige konsekvenser heraf

Maria Kristiansen

Lektor, Institut for Folkesundhedsvidenskab og Center for Sund Aldring

Telefon: 35 33 48 05

Mail: makk@sund.ku.dk

 • Aldring
 • Personcentrerede behandlingsforløb for ældre
 • Omsorg i sundhedssystemet

Nete Schwennesen

Lektor, Institut for Antropologi og Center for Sund Aldring

Telefon: 35 33 60 16

Mail: ns@anthro.ku.dk

 • Plejehjem
 • Teknologi på ældreområdet
 • Velfærdsteknologi

Karsten Vrangbæk

Professor, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Institut for Statskundskab og Center for Sund Aldring

Telefon: 35 33 73 29

Mail: kavr@sund.ku.dk eller kv@ifs.ku.dk

 • Sundhedsøkonomi
 • Styring og reformer af regioner og sundhedsvæsenet
 • Økonomi i plejesektoren

Karsten Naundrup Olesen

Professor, Det Juridiske Fakultet

 

Telefon: 35 32 40 56

Mail: karsten.naundrup.olesen@jur.ku.dk 

 • Juridiske aspekter af den offentlige sektors markedsaktiviter


Miljø og klima

Forsker Kontakt Emne
Søg efter forsker Søg i kontaktinformation Søg i emner

Anders Blok

Lektor, Sociologisk Institut

Mobil: 26747828
 • Borgerinddragelse i grøn omstilling
 • Lokale klimaborgerting
 • Civilsamfundets grønne kampagner til KV21
 • Kommunernes styringskapaciteter til grøn omstilling
 • Kommuners grønne indkøb

Lars Tønder

Professor MSO, Institut for Statskundskab

Mobil: 42 95 55 83

 • Klimaborgerting
 • Borgerinddragelse i den grønne omstilling
 • Kommuner i en globaliseret verden
 • Klima og det lokale civilsamfund

Jens Hoff

Professor, Institut for Statskundskab

Telefon: 35 32 33 86
Mobil: 24 87 70 82

Mail: jh@ifs.ku.dk

 • Klimapolitik, bæredygtighed, energipolitik
 • Borgerforslag – og intiativer
 • Valg og politik på Internettet 
  (websites, Facebook, Twitter mv.)
 • Politisk kommunikation

Zorana Jovanovic Andersen

Professor, Institut for Folkesundhedsvidenskab

Telefon: 35 32 76 69

Mail: vlq961@sund.ku.dk

 • Luftforurening
 • Forurenings betydning for sundhed og sygdom

Claus Beier

Institutleder, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Mobil: 93 56 52 44

Mail: cbe@ign.ku.dk 

 • CO2 fangst og lagring

Per Gundersen

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Mobil: 61 77 93 88

Mail: pgu@ign.ku.dk 

 • Klimahaven – hvad kan du selv gøre for at reducere CO2

Henrik Vejre

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Telefon: 35 33 18 19

Mail: hv@ign.ku.dk 

 • Klimatilpasning
 • Planlægning
 • Grønne områder
 • Urban farming

Aart Kroon

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Telefon: 35 32 25 09

Mail: ak@ign.ku.dk 

 • Kyster
 • Klitter
 • Processer
 • Landskaber

Marina Bergen Jensen

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Mobil: 27 24 44 47

Mail: mbj@ign.ku.dk 

 • Regnvandssikring i byer

Jens Hesselbjerg

Professor, Niels Bohr Institutet

Mobil: 35 33 56 58

Mail: hesselbjerg@nbi.ku.dk 

 • Klima

Jesper Sølver Schou

Lektor, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

Mobil: 25 14 66 76

Mail: jss@ifro.ku.dk 

 • Støjsikring
 • Naturbevaring


Socialt udsatte og handicappede

Forsker Kontakt Emne
Søg efter forsker Søg i kontaktinformation Søg i emner

Rikke Lund

Professor, Institut for Folkesundhedsvidenskab og Center for Sund Aldring

Telefon: 24 66 05 35

Mail: rilu@sund.ku.dk

 • Social ulighed i sundhed
 • Forebyggelse og rehabilitering
 • Tidlige tegn på aldring
 • Sociale relationers betydning for sundhed


Kultur

Forsker Kontakt Emne
Søg efter forsker Søg i kontaktinformation Søg i emner

Henrik Jochumsen

Lektor, Institut for Kommunikation

Mobil: 40 74 14 99

Mail: hjo@hum.ku.dk 

 • Kulturpolitik
 • Lokal kulturpolitik
 • Folkebiblioteker

Casper Hvenegaard Rasmussen

Lektor, Institut for Kommunikation

 

Mobil: 20 77 60 14

Mail: c.hvenegaardrasmussen@hum.ku.dk 

 • Kulturpolitik
 • Kulturformidling
 • Biblioteker