UNICA – Københavns Universitet

UNICA

UNICA står for "Institutional Network of the Universities from the Capitals of Europe" og er et netværk, der består af 41 universiteter i hovedstadsbyer i Europa. Universiteterne har tilsammen 120.000 ansatte og 1.500.000 studerende. UNICA blev grundlagt i 1990 og er blandt de fem ledende institutionelle akademiske universitetsnetværk i Europa.

UNICA's rolle 

UNICA's rolle er at promovere akademisk viden, integration og samarbejde mellem medlemsuniversiteterne. Det søger at være en drivende kraft i udviklingen af Bologna processen og at facilitere integrationen af universiteterne i Central- og Østeuropa ind i European Higher Education Area.

Organisation

Netværkets organisation er baseret på tre instanser: General Assembly (et møde per år), Steering Committee (fire møder per år) og International Relations Officers' Committee (med to møder per år - samt et uformelt møde på EAIE). Københavns Universitet deltager i de to International Relations Officers' Committee møder om året med en medarbejder fra International Uddannelse & SU. Rektor eller prorektor deltager i General Assembly, der ligger en gang om året typisk i oktober eller november måned. Arbejdsgrupper og workshops bliver koordineret af medlemsuniversiteterne for at sikre maksimalt medlemsengagement. Generalsekretariatet ligger i Bruxelles og varetager netværkets generelle samarbejde og administration.

Bologna Laboratory

Bologna Laboratory er udvalg under UNICA, der har udarbejdet statusrapporter (i forhold til Bologna) fra alle deltagende universiteter. Udvalget arbejder på en indstilling vedrørende fælles retningslinier for fællesuddannelser på Masterniveau i UNICA regi. Bologna Laboratory har oprettet en hjemmeside, hvor al denne information er tilgængelig og samlet. I Bologna Laboratory eksisterer to 'task forces', der arbejder med følgende emner:

Gruppe I: 'Clarification of Criteria'. Denne gruppe arbejder med et udspil til hvilke kriterier, der fremover skal gælde med henblik på etablering af UNICA fællesuddannelser.
Gruppe II: 'Project Management'. Denne gruppe udarbejder overordnede programretningslinjer. Disse retningslinjer skal danne baggrund for udviklingen af kommende fællesuddannelser.

Studenterkonferencer

Studenterkonferencen afholdes hvert andet år og sætter europæiske og uddannelsespolitiske emner på dagsordenen. Det er et forum for 200-300 studenterrepræsentanter. KU sender som regel 10 studerende, 5 valgte og 5 som bliver udvalgt af International Uddannelse & SU ud fra meritter. De studerende får mulighed for at udveksle erfaringer med deres medstuderende fra de andre europæiske lande.

Arbejdsgrupper

UNICA har en række forskellige arbejdsgrupper. Lige nu er der fire grupper inden for følgende områder: Equal Opportunities, Science Park and Incubators, Urban Issues og en Disability gruppe, der arbejder med handicappede studerende.

Seminarer og andre projekter

UNICA arrangerer en række forskellige seminarer om relevante og aktuelle emner. Eksempler på emner, der tidligere har været afholdt konference om er: Diploma supplement, Equal Opportunities, Fundraising, Scholarly Communication etc. Derudover tager UNICA andre relevante emner op, som det er nyttigt at samarbejde om. Senest har UNICA foreslået et netværk af EU research administrators. Idéen er her, at institutionerne skal mødes årligt og udveksle erfaringer på EU fondssøgningsområdet inden for forskning.

Spørgsmål vedrørende UNICA samarbejdet kan rettes til International Uddannelse & SU.