Fælles forskningsprojekter

Gartner

Er din virksomhed, myndighed eller organisation interesseret i at samarbejde om et forskningsprojekt med landets bedste forskere? Ønsker I at udvikle nye produkter eller at udvikle de eksisterende? Har I brug for kompetent sparring fra dygtige forskere?

Ved at indgå i et fælles forskningsprojekt med Københavns Universitet kan din virksomhed få adgang til:

  • Specialistviden inden for et specifikt forskningsområde
  • Et internationalt vidensnetværk på højeste niveau
  • Universitetets apparatur og faciliteter

Finansiering

Et forskningsprojekt og et nyt samarbejde koster naturligvis penge. I kan enten etablere et såkaldt samfinansieret forskningsprojekt, hvor begge parter tilsammen finansierer hele projektet. Det kræver flere egne midler, men til gengæld er man ikke bundet af at skulle vente på en egnet indkaldelse efter projektforslag fra offentlige eller private fonde.

Hvis man vælger at forsøge at få dækket en del af projektbudgettet af private eller offentlige midler, er der en række støtteordninger, der skal gøre det nemmere for virksomheder og myndigheder at samarbejde med et universitet.