Introduktion – Københavns Universitet

Forskning > Introduktion

Introduktion til forskning på Københavns Universitet

Kvindelig forsker underviser studerende.Grundforskning og forskningsbaseret uddannelse er Københavns Universitets byggesten. Forskningen skaber ny viden og erkendelse - fra malariamyggen til nye filosofiske teorier om selvet.

Den forskningsbaserede uddannelse sikrer, at offentlige og private virksomheder både kan ansætte dygtige medarbejdere og få adgang til den nyeste viden inden for så forskellige områder som sundhed, fødevarerbiologisk produktion og internationale konflikter.

Viden skabt på tværs

Diskussion blandt forskningskolleger.Flere og flere samfundsmæssige problemstillinger involverer i dag en tværvidenskabelig tilgang, hvor forskere fra forskellige discipliner og med forskellige videnskabelige tilgange arbejder sammen om at belyse og forstå en problemstilling. Fx kan både sociologi, politisk videnskab, natur- og sundhedsvidenskab være vigtige redskaber til forskning i ulande. Københavns Universitet har en lang række tværvidenskabelige indsats- og styrkeområder som fx klima og bæredygtighed, Asien og global sundhed. 

Forskningsmæssig bredde

Sundhedsvidenskabelig forsker i laboratoriet.En polarstation på Grønland. Kortlægning af DNA fra australske aboriginals. Forskning i proteiner, papyrusruller og nye medier. Studier i sprog, internationale domstole og fødevarer. Københavns Universitets 4.000 forskere undersøger alle dele af universet og aspekter af livet i næsten alle videnskabelige discipliner. Universitetet driver otte museer, to dyrehospitaler og har ansatte på de største hospitaler i hovedstadsområdet.

Stærke historiske rødder

Niels Bohr Institutet.Københavns Universitet er internationalt berømt for en lang række personer, der gennem deres indsats har påvirket udviklingen af samfundet. De har alle været med til at lægge grunden til de stærke internationale forskningsmiljøer, universitetet i dag er kendt for, og deres arbejde trækker stadig forskere fra hele verden til København. Blandt disse er Ole Rømer, Søren Kierkegaard, H.C. Ørsted, August Krogh og Niels Bohr, der alle flyttede grænser og satte nye standarder for vores opfattelse af os selv og verden omkring os. Med ambitionen om at følge i disse fornemme fodspor huser Københavns Universitet i dag blandt andet Søren Kierkegaard Forskningscenteret, The Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research, Dark Cosmology Centre og mange andre stærke forskningsmiljøer på højt fagligt og internationalt synligt niveau.