Tove Enggrob Boon

Tove Enggrob Boon

Lektor

Jeg er studieleder for MSc Forest and Nature Management, lektor og leder af en forskergruppe om miljøpolitik og miljøadfærd, med udstrakt erhvervs- og myndighedssamarbejde, bl.a. med erhvervs-PhD-er og strategiske forskningsrådsprojekter.

I min karriere har jeg udviklet solid erfaring med uddannelses- og forskningsledelse i samspillet mellem universitet, myndigheder og erhvervslivet. Mine kernekompetencer er inden for:

  • Uddannelses- og forskningsledelse og administration (studieledelse, studienævn, undervisningsudvalg, strategisk forsknings- og phd-udvalg, phd-studienævn)
  • Projektledelse og projektimplementering, inklusiv økonomistyring
  • Fundraising af forskningsmidler og netværksudvikling
  • Udvikling og ledelse af forskningsområder, uddannelser og kurser på PhD-, MSc- og BSc-niveau
  • Vejledning og coaching af medarbejdere og studerende (på PhD-, MSc- og BSc-niveau)
  • International forskning og rådgivning (Sydlige Afrika , Østasien, EU)
  • Videnskabelig og populær forskningsformidling, samt forskningsevaluering

Forskningen fokuserer på motivation for miljøvenlig adfærd og på hvordan borgere deltager i beslutningsprocesser knyttet til forvaltningen af naturen, hvadenten det handler om klimaforandringer, naturbeskyttelse eller produktion af fødevarer, træ eller rekreative oplevelser.

I Danmark og Europa er fokus på hvordan nye styreformer (governance) påvirker borgernes mulighed for at deltage i miljøpolitiske beslutningsprocesser, senest i WIND 2050 projektet om vindmølleplanlægning, med bla. DTU, og CIDEA projektet om motivation for ændret klimaadfærd, med bla. Institut for Statskundskab, Inst. for Antropologi, KU og 6 dansk kommuner www.cidea.dk. Og inden da, EU projektet GoFor 'New modes of governance for sustainable forest management' www.boku.ac.at/gofor.

Derudover har jeg sammen med kolleger belyst de lokales vilkår i bl.a. Cambodia, Nepal og Sydafrika for at indgå i community forestry som et grundlag for at styrke deres levegrundlag. Og endelig har det særlig, faglig interesse hvordan vi hver især kan bidrage direkte til beskyttelse af natur og miljø. Dels belyses lodsejernes muligheder for og evne til at bidrage til naturbeskyttelse, dels almindelige borgeres engagement i frivillig naturpleje og klimatiltag. 

ID: 4232167