Find en forsker – Københavns Universitet

Kjetil Sandvik

Kjetil Sandvik

Lektor

Forskningsfokus på strategisk tværmedial kommunikation, nye medier og storytelling i forbindelse med organisations og netværkskommunikation, politisk og offentlig kommunikation, markedsføring, journalistik, forskningskommunikation. Endvidere fokus på hvordan sociale, mobile og netværkede medier har indflydelse på vores hverdag og oplevelser af verden. Har siden mit ph.d-projekt arbejdet med computerspils æstetik og dramaturgi med fokus på computerspils potentiale som interaktive fiktionsform og særlige deltagelsesfokuserede brugermodi og endvidere potentiale i diverse læringskontekster. I senere år er dette forskningsfelt blevet udvidet med diverse projekter med fokus på a) deltagelses-baserede udstillingspraksisser som inkluderer augmented og mixed reality og samspil mellem fysiske og medierede rum og materialiteter, b) udvikling af nye praksisser for anvendelse af digitale medier i børns leg, c) nye metoder for læring med fokus på livslang læring, blended learning og spil og læring, og d) mediernes rolle i vores forhold til døden og især i forhold til forældres sorgpraksisser.

 

Tilknytning til forskergruppe, center, projekter og netværk

Forskergruppe: Digital Kommunikation og Æstetik, se website

Forskergruppe: Børn, Medier og Cultur, se website

Forskningscenter: Center for Communication and Computing, se website  

 

Forskningsprojekter:

2016-2018 “Learning Society”, nordisk forskningsprojekt (projektledelse: VIFIN), støttet af Nordisk Råds Horizontal-program

2016-2018: “MakEy: Makerspaces in the early years: enhancing digital literacy and creativity”, internationalt forskningsprojekt (projektleder: Jackie March, Sheffield University), støttet af EUs RISE program

2016-2025 Følgeforsker på projekt for udvikling af nye museumsformidlingsmetoder og –praksisser, Moesgaard Museum og Katrinebjergskolen, Aarhus

 

2016-2017  Følgeforsker på ”Voksen Nørd – biblioteket som fællesskabscenter”, Københavns Hovedbibliotek, støttet af Kulturministeriets Udviklingspulje for Biblioteker og pædagogiske læringscentre

 

2016      Følgeforsker på ”Den store opdagelsesrejse for de helt små”, projekt om vuggestuebørns tilgang til digitale medier, daginstitutionen Paddehatten, Vejle, støttet af BUPL

 

Primære forskningsområder

 • Computerspilsteori
 • Computerspilsdramaturgi
 • Computerspilsreception
 • Performative receptionsmodi
 • Receptionsanalyse
 • Computerspilsanalyse
 • Computerspil og kulturpolitik
 • Digital æstetik og kommunikation
 • Interaktiv storytelling
 • Internettet som redskab for storytelling
 • Strategisk tværmedial kommunikation
 • Storytelling/fortælleteori
 • Branding
 • Web 2.0/sociale medier
 • Rollespil
 • Medier, død og sorg
 • Børn og medier

Aktuel forskning

se ovenfor.

ID: 13441