Genetablering af skov på stormfaldsarealer ved naturlig foryngelse

Publikation: Working paperForskning

Dokumenter

  • Ap sl11

    Forlagets udgivne version, 8,44 MB, PDF-dokument

Andreas Brunner, Flemming Rune Petersen

Naturlig foryngelse som metode til genkultivering efter fladefald har næsten ikke været i brug i Danmark, men undersøgelser og erfaringer fra udlandet viser, at metoden kan bruges de steder, hvor forudsætningerne er til det. Rapporten beskriver et langsigtet forsøg i Sønderjylland, som afprøver naturlig foryngelse efter fladefald i nåletræsplantager. Forsøgsparcellerne er manipuleret ved at rydde de væltede træer på en del af parcellerne, ved at afprøve forskellige genkultiveringsmodeller med naturlig foryngelse eller plantede kulturer og ved at hegne halvdelen af alle parceller. Den naturlige foryngelse i forsøget blev registreret intensivt de første fire år efter stormfaldet i 1999. Resultaterne er foreløbige på grund af den korte tidshorisont, men viser, at det er muligt at genetablere skov på stormfaldsarealer ved hjælp af naturlig foryngelse. Foryngelsen kan i vid udstrækning bygge på de planter, som var etableret før stormen. For etableringen af foryngelsen efter stormfaldet er afstanden til frøkilderne en af de vigtigste faktorer. Rydningen skal tage mest muligt hensyn til foryngelsen, hvis den skal bruges, fordi rydningen kan ødelægge en ellers komplet foryngelse.
OriginalsprogDansk
UdgiverSkov & Landskab, Københavns Universitet
Antal sider99
ISBN (Trykt)978-87-7903-200-2
StatusUdgivet - 2005

Antal downloads er baseret på statistik fra Google Scholar og www.ku.dk


Ingen data tilgængelig

ID: 20612661