Simon Cecchin Birk

Simon Cecchin Birk

Ph.d. stipendiat

Italiensk politik er særligt egnet og interessant at se på, hvis man vil forstå fænomenet populisme. Efter at have gennemgået en periode med stigende korruption og øget politikerlede i firserne, oplevede Italien i starthalvfemserne et totalt politisk kollaps. I det følgende politiske vakuum skulle nye politiske aktører gribe nye muligheder hos en oprørt Italiensk befolkning, der altid har været mistroisk overfor politik. I dag har Italiensk politik og samfundsliv i snart tre årtier været præget og til tider domineret af politiske aktører, der, på trods af store indbyrdes forskelle, har det til fælles, at de alle er blevet opfattet som populistiske. Men hvad faciliterer og kendetegner denne populistiske drejning? Hvad er dens omfang og hvilke implikationer har den for det italienske demokrati? Disse spørgsmål sigter mit Ph.D.-projekt på at besvare.   

kontakt mig venligst via email

Primære forskningsområder

Populisme i italiensk politik siden halvfemserne

ID: 201650301