Sean Vrieland

Sean Vrieland

Ekstern lektor

  • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

    Njalsgade 136, 2300 København S, Bygning: 27.2.40

    Telefon: +45 35 33 75 66

Mit kerneforskningsområde er de nordiske sprogs udvikling og deres skriftlige kilder, især senmiddelalderlige og tidligmoderne håndskrifter. Min ph.d.-afhandling (forsvaret december 2017) handler om det særlige sprog på Gotland i middelalderen, oldgutnisk, og en af sprogets få kilder, et eftermiddelalderligt håndskrift kopieret af en dansk præst på øen i 1500-tallet.

Andre interesseområder omfatter de forskellige filologiske discipliner som palæografi, kodikologi og tekstkritik.

ID: 51516088