Sara Marie Ertner

Sara Marie Ertner

Design og implementering af velfærdsteknologier til ældre

Marie’s forskning befinder sig I krydsfeltet mellem Science and Technology Studies (STS), design research og aldringsstudier, og fokuserer på design og implementering af velfærdsteknologier til ældre mennesker. Baseret på etnografiske og kvalitative metoder undersøger projektet den gensidige konstruktion af velfærdsteknologier, ældre brugere, og hverdagspraksisser. Mere specifikt undersøges idéer, visioner for og forventninger til velfærdsteknologisk innovation indenfor ældrepleje, samt de sociale og materielle effekter af disse tekno-politiske initiativer når de udrulles i praksis. Feltarbejdet udføres i Center for Sund Aldrings samarbejdskommuner.

Interesseområder

  • Science and Technology Studies (STS)
  • Innovations studier
  • Etnografisk metode
  • Aldringsstudier

 

Aktuel forskning

Implementering af velfærdsteknologier til ældre borgere i København, Ishøj, og Vordingborg kommune

ID: 142306232