Sandra Gentin

Sandra Gentin

Studieadjunkt

Sandra Gentin er cand.scient. i Landskabsforvaltning fra 2006 fra Den Kgl. Veterinær og Landbohøjskole. Hun er ansat som Studieadjunkt i Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling, ved skovskolen, men er også tilknyttet afdelingen Landskabsarkitektur og planlægning, som har adresse på Rolighedsvej 23. 

I juni 2015 forsvarede Sandra sin ph.d. om unge danskeres og indvandreres friluftsliv. Hun har specialiseret sig inden for menneskers relation til naturen, og etniske minoriteters friluftsliv. Spørgsmålet om hvilke ligheder og forskelle der er i friluftsliv blandt danskere og personer med etnisk minoritetsbaggrund, og hvorfor forskellene eksisterer har hendes særlige interesse.

ID: 4241171