Ralf Peter Arnfred Hemmingsen

Ralf Peter Arnfred Hemmingsen

Professor

Professor, dr.med.

Akademiske grader m.v.
1983-      Speciallæge i psykiatri
1981     Dr.med., Københavns Universitet
1981     Tilladelse til selvstændigt virke som læge
1976     Guldmedalje, Københavns Universitet
1975     Cand.med., Københavns Universitet


Ansættelser
2005-      Rektor ved Københavns Universitet (fra 1. nov. 2005)
2002-2005      Dekan ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
1995-      Professor i psykiatri, Københavns Universitet
1986-2002      Administrerende overlæge, Psykiatrisk Afdeling, Bispebjerg Hospital
1986      Overlæge i psykiatri, Frederiksberg Hospital
1984-1995      Klinisk lektor i psykiatri, Københavns Universitet
1978-1980      Klinisk lektor i psykiatri ved KU
1975-1986      Forskeruddannelse og klinisk uddannelse til speciallæge i psykiatri


Videnskabelig produktion
1975-2006      Publiceret 161 videnskabelige tidsskriftartikler, heraf af 139 indekserede i Medline


Interne hverv, Københavns Universitet
2004-2005      Medlem af Personalepolitisk udvalg
2003-2004      Medlem af Styregruppe for Københavns Universitets værdiproces
2003-2005      Formand for Copenhagen Tech Transfer Consortium (CTTC)
2002-2005      Formand for fakultetets samarbejdsudvalg
2002-2005      Medlem af Hovedsamarbejdsudvalget
2002-2005      Formand for Fakultetets Arbejdsmiljøudvalg
2002-2005      Formand for Københavns Universitetshospitalsledelsesforum (KUHL)


Nationale hverv
1997-2000      Formand for Dansk Selskab for Biologisk Psykiatri
1992-      Medlem af Retslægerådet
1991-1997      Medlem af bestyrelsen for Det Medicinske Selskab i København
1986-1990      Medlem og senere formand Dansk Psykiatrisk Selskabs bestyrelse


Internationale hverv
1983-1987      Medlem og senere præsident for European Society for Clinical Investigation


Undervisning og uddannelsesplanlægning
1984-      Postgraduat akademisk undervisning og kursusledelse for speciallæger i psykiatri
1978-      Prægraduat akademisk undervisningserfaring fra ansættelser som klinisk lektor i psykiatri og som professor ved Københavns Universitet.

Hertil kommer undervisning ved forskerkurser og undervisning og organisering af nationale og internationale møder, kongresser og kurser.

Uddannelse

Dr. Med.

ID: 1439818