Ole Haagen Nielsen

Ole Haagen Nielsen

Klinisk Professor

Primære forskningsområder

Igangværende forskning fokuserer især på forbedret diagnostik og farmakologisk behandling af medicinske sygdomme med fokus på inflammatorisk tarmsygdom. I samarbejde med nationale (BRIC og Syddansk Universitet) og internationale forskningsgrupper (Boston, Houston, Palo Alto, Singapore og Zürich) undersøges desuden tarmbarrierens betydning for vedligeholdelse af homøostasen/ betændelsesudviklingen i tarmen, herunder interaktionen med intestinale stamceller. Således udgør det komplicerede multifaktorielle samspil mellem gen-miljø-interaktionen i ætiopatogenesen ved kronisk tarmbetændelse et overordnet forskningsfelt.

Interesseområder

Hovedinteresser: Cellulære og molekylærbiologiske inflammationsmekanismer af relevans for klinisk og farmakologisk optimering ved behandlingen af patienter med medicinske sygdomme - med særlig fokus på inflammatorisk tarmsygdom.
 
Varetagelse af den prægraduate kliniske undervisning af lægestuderende i intern medicin og medicinsk gastroenterologi. 
 
Udvalgte faglige hverv:
  • Sagkyndig rådgiver for Styrelsen for Patientsikkerhed/Sundhedsstyrelsen i intern medicin
  • Sundhedsstyrelsens intern medicinske medlem af Ankenævnet for Patienterstatningen
  • Faglig ansvarlig for Sundhedsstyrelsens skriftlige fagprøve i medicin og kirurgi for 3. verdens læger, der ansøger om dansk lægeautorisation
  • Sagkyndig for Retslægerådet i medicinsk gastroenterologi
  • Bedømmer for European Research Council, Horizon 2020, Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) og Wallenbergs Fond, samt tidligere for Det Frie Forskningsråd (Sundhed & Sygdom), Norges Forskningsråd (FRIMEDBIO), Sveriges Forskningsråd (Vetenskapsrådet), Science Foundation Ireland samt det franske le Haut Conseil de l'evaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (Hcéres)
  • Medlem af forskellige redaktionskomiteer (herunder eLife (sektionen "Human Biology and Medicine"), Inflammation Research, Scandinavian Journal of Gastroenterology og Lægehåndbogen). Desuden beskikket medlem af Den Bibliometriske Forskningsindikator (Forskningsministeriet) 2011-2017, heraf formand for faggruppen "intern medicin" i 3 år
  • Medlem af Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU) 2004-2016
 

ID: 4947702