Ole Dreier

Ole Dreier

Emeritus

 

1970
Mag. art i psykologi fra Københavns Universitet

1970
Amanuensis,

1972
adjunkt,

1974
lektor,

1989
docent i socialpsykologi, Københavns Universi­tet

1979
Lic. psych. (ph.d.), Københavns Universitet

1985
Ekstern lektor, Institut for Psykologi, Det Frie Universitet, Berlin

1984 & 1986
Gæsteprofessor, universitetet i Mexico City (UNAM)

1988
Visiting scholar, Institute for Research on Learning, Xerox Research Center, Palo Alto, USA

1989-90
Wilhelm-Wundt professor i personligheds- og socialpsykologi, Wilhelm-Wundt-Instituttet, uni­versitetet i Leipzig

1991
Ansat som gæsteprofessor, Graduate School of Education, University of California at Berkeley, USA

1993
Dr. phil., Københavns Universitet

1996
Udpeget Holzkamp-professor i subjektvidenskabelig psykologi med særligt henblik på per­son­lighedspsykologi, Institut for Psykologi, Det Frie Unviersitet, Berlin

1996-97
Forskningslektor, Center for Sundhed, Menneske, Kultur, Aarhus Universitet

1998
Professor i personlighedspsykologi, Institut for Psykologi, Københavns Universitet

1999
Ansat som gæsteprofessor, Graduate School of Education og Center for Western European Studies, University of California at Berkeley, USA

2001
Visiting fellow, The University of California Humanities Research Institute, Irvine, USA

2002
Forskningsophold, Graduate School of Education, University of California at Berkeley, USA

1995
Autoriseret psykolog og godkendt specialist i psykoterapi og supervision

2008

Professor II, Højskolen i Lillehammer, Norge

 

Undervisning

 • Personlighedspsykologi på BA-studiet
 • Community psykologi på KA-studiet
 • Forskeruddannelse

 

PhD uddannelse

 • Leder af programmet for pædagogisk og personlighedspsykologi i Danish Research School in Psy­chol­ogy fra dens start i 2004 til nedlæggelsen ultimo 2009
 • Hovedvejleder for 16 afsluttede og 4 igangværende ph.d.-ere ved Institut for Psykologi, KU
 • Ekstern vejledning af ph.d.-ere fra Århus, DPU, RUC, Ålborg, Berkeley, MIT, Berlin
 • Ph.d.-bedømmelser: Manchester University, Freie Universität Berlin, Lunds Universitet, Århus Universitet, Ålborg Universitets Center, Roskilde Universitets Center; Syddansk Universitet
 • Afholdt Ph.d.-kurser ved universiteterne i Berkeley, Illinois at Chicago, North Carolina, Mexico City, Berlin, Leipzig, Århus, Oslo

 

Faglige og administrative hverv

 • Medlem af programnævnet i Dansk Forskerskole i Psykologi fra start til nedlæggelse
 • Formand for bestyrelsen i Dansk psykologisk Forlag.
 • Medlem af akkrediteringsudvalg for psykologuddannelser i Norge, Sverige og Estland

 

Redaktionelle hverv

 • Medlem af editorial board for Theory & Psychology; Journal of Theoretical and Philosophical Psychology; Subjectivity
 • Reviewer for Culture & Psychology; Human Computer Interaction; Mind, Culture, and Activity; Transcultural Psychiatry; Critical Social Studies; Scandinavian Journal of Occupational Therapy; Arbejdsliv; Psyke & Logos; British Journal of Guidance and Counselling; Scandinavian Journal of Psychology

 

Nationalt og internationalt forskningssamarbejde

 • Medlem af bestyrelsen og programkomiteen for International Society for Theoretical Psychology
 • Leder af forskningsgruppen "Personlig livsførelse og intervention" ved Institut for Psykologi, KU
 • Forskningssamarbejde over en årrække med prof. Jean Lave, University of California at Berkeley
 • Medlem af et forskningsnetværk om systematisk single case forskningsmetoder under ledelse af prof. John McLeod og Robert Elliott, Skotland
 • Medlem af en forskningsgruppe ledet af professor Pär Nygren, Lillehammer
 • Arrangør af gæsteprofessorophold for Alan Costall 2004-5, Pär Nygren 2004, Hanne Haavind 2002, Jean Lave 2000
 • Medlem af Center for Sundhed, Menneske, Kultur 1990-2007
 • Leder af et europæisk forskningsnetværk om praksisforskning, Berlin 1982-1995
 • Konsulent på forskningsprojekter i Chicago og Oslo
 • Medlem af International Society for Cultural and Activity Research.
 • Medlem af følgende bedømmelsesudvalg siden 2002: et adjunktur og et lektorat ved In­stitut for Kommunikation ved Aalborg Universitets Center, et lektorat ved Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet, en doktordisputats ved Roskilde Universitets Center, et professorat ved New York University, et professorat ved Manchester University, en associate professor ved Cornell University, et professorat ved universitetet i Stendthal, Tyskland, en ph.d.-afhandling ved Psykologisk Institut ved Det frie Universitet i Berlin, en ph.d.-afhandling ved Department of Psychology, University of Manchester, 2 ph.d-afhandlinger ved universitetet i Lund, 2 ph.d.-afhandlinger ved AUC, en ph.d.-afhandling ved Roskilde Universitets Center og et professorat ved højskolen i Lillehammer

ID: 8964