Niels Morling

Niels Morling

Professor

Niels Morling har siden 2004 været professor i retsgenetik og siden 2018 adjungeret professor ved Institut for Matematiske Fag, Aalborg Universitet. I 1989 blev han ansat som institutleder ved Retsgenetisk Institut (senere afdelingsleder ved Retsgenetisk Afdeling), Retsmedicinsk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. I perioden 2003-2017 var han institutleder for Retsmedicinsk Institut.

Niels Morling er læge, har doktorgrad i medicin, er specialist i klinisk immunologi og almen medicin. Han er professorkvalificeret i basal immunologi, klinisk immunologi og kaldet til professorat i retsgenetik.

Niels Morling forskede tidligere i biokemi, klinisk immunologi, immungenetik samt basal og medicinsk genetik. Hans forskning er nu fokuseret på retsgenetiske metoder og statistik, genetik og epigenetik ved pigmentering, alder, vævsidentifikation, pludselig hjertedød, svære psykiske sygdomme, hudsygdomme og paracetamolforgiftning. Han har publiceret mere end 400 artikler med mere end 300 kolleger.

Niels Morling er teoretisk og praktisk uddannet i undervisning på universitetsniveau. Han har undervist medicinstuderende, læger, juridiske studerende og jurister. Han har vejledt ph.d.-studerende og bedømt ph.d.- og doktordisputatser i mere end 30 år. Han etablerede og var leder af ph.d.-programmet ‘Forensic Medicine and Anthropology’ ved ph.d.-skolen, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet i 10 år.

Niels Morling har været/er redaktør og medlem af et antal redaktionskomiteer for videnskabelige tidsskrifter. 

Niels Morling har været/er formand for the International Society for Forensic Genetics, the English Speaking Working Group of the International Society for Forensic Genetics, the European DNA Profiling Group og Dansk Selskab for Klinisk Immunologi. Han har været/er medlem af bestyrelserne for en række internationale retsgenetiske organisationer samt medlem af udvalg under Sundhedsstyrelsen og Justitsministerierne i Danmark og Norge.

Kontakt:

Tlf: 35 32 61 10

Uddannelse, stillinger og kvalifikationer

1975         Læge og ECFMG eksamen (USA)

1983         Medicinsk doktorgrad, Københavns Universitet

1984         Autorisation til almen praksis

1984         Specialistautorisation i klinisk immunologi

1989         Afdelingstleder ved Retsgenetisk Afdeling, Retsmedicinsk Institut

1989         Kvalificeret til professorat i klinisk immunologi

1994         Kvalificeret til professorat i basal immunologi

2003-17   Institutleder ved Retsmedicinsk Institut, Københavns Universitet

2004-nu    Professor i retsgenetik, Københavns Universitet

2009-16   Professor i retsgenetik, University of Tromsoe, Norway

2016-nu   Visiting Professor, Xi’an Jiaotong University, Kina

2018-nu   Adj. professor, Institut for Matematiske Fag, Aalbor Universitet.

 

Publikationer

 • Første- eller medforfatter af videnskabelige artikler mv.: >450  
 • Videnskabelige artikler i PubMed: >300
 • H-index: 59
 • Gennemsnitligt antal citationsindeks: >20
 • Antal medforfattere: > 300
 • Mest downloaded: >7.500

Præsentationer
Inviteret foredragsholder på verdensplan

Bevillinger
Danske og EU-bevillinger

Undervisning

 • Teoretisk og praktisk uddannelse i undervisning på universitetsniveau
 • Siden 1973 undervisning af medicinstuderende, læger, jurastuderende og jurister
 • Siden 1985 vejledning af ph.d.-studerende og bedømmelse af ph.d.-afhandlinger og doktordisputatser
 • Etablerede og var leder af programmet ’Forensic Medicine and Anthropology’ ved Ph.d.-skolen, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet (2007-2017)

Medlemskab af redaktionskomiteer

 • Editor, Scientific Reports, Nature Publishing Group
 • Forensic Science International: Genetics
 • Scandinavian Journal of Forensic Sciences
 • Forensic Sciences Research, China
 • The open forensic science journal (udtrådt)
 • International Journal of Legal Medicine (udtrådt)
 • Forensic Science International (udtrådt)
 • Journal of the Danish Medical Association (udtrådt)
 • Reviewer for et antal videnskabelige tidsskrifter

Management
Tidligere afdelings- og institutleder for universitetsafdeling og –institut i mere end 25 år. Budget på ca. 200 mio DKK/år

Videnskabelige tillidsposter

Formand for videnskabelige organisationer

 • International Society for Forensic Genetics 2008-2011
 • English Speaking Working Group of the International Society for Forensic Genetics 1997-2015
 • European DNA Profiling Group since 1996 - now
 • Dansk Selskab for Klinisk Immunologi (1996-2000) 

Medlem af videnskabelige organisationer og udvalg

 • Kasserer (2000-2007) og medlem af bestyrelsen for the International Society for Forensic Genetics (2000-2015), vicepræsident 2012-2015
 • International liaison ved the Parentage Testing Standards Program Unit of the Standards Program Committee of the American Association of Blood Banks siden 2000
 • Steering Group of the DNA Expert Working Group of the European Network of Forensic Science Institutes siden 2007
 • Expert of Academic Advisory Board of Key Laboratory of Forensic Genetics, Ministry of Public Security, P. R. China siden 2012
 • Den rettsmedisinske kommisjon, retsgenetiske gruppe, Norge, siden 1992
 • Lovforberedende udvalg under Justitsministeriet, og udvalg under Sundhedsstyrelsen

Sprogkundskaber

 • Dansk
 • Svensk
 • Norsk
 • Engelsk
 • Tysk
 • Fransk

Uddannelse

Speciallæge, professor, dr.med.

ID: 6624