Michael Houmark-Nielsen

Michael Houmark-Nielsen

Lektor emeritus

Primære forskningsområder

Kvartærgeologi, glacialgeologi. Istider, Isskjolde, Gletscherdynamik, Istidslandskaber, Istidskronologi

ID: 12937