Margrethe Floryan

Margrethe Floryan

Postdoc

Skulptur, betydning og eksistens. Thorvaldsens kirkeværker

Takket være en treårig bevilling fra Ny Carlsbergfondet er jeg ansat som postdoc ved Teologisk Fakultet og forsker i Bertel Thorvaldsen (1770-1844)s kirkeværker i Danmark såvel som i udlandet. Med særligt fokus på Kristus-statuen i Vor Frue Kirke i København, som analyseres og fortolkes æstetisk-fænomenologisk, kildehistorisk og teologisk/liturgisk. Resultatet planlægges udmøntet i en bog, - til udgivelse i a.a. Thorvaldsens 250 års dag i 2020. 

1.september 2015-31.august 2018 har jeg orlov fra min stilling som museumsinspektør ved Thorvaldsens Museum.

http://teol.ku.dk/formidling/teol-information/2016_februar_53/

 

 

Tidligere ansættelse:

museumsinspektør, Thorvaldsens Museum, 1995-

ekstern lektor i kunsthistorie, Københavns Universitet, 2003-2007

museumsinspektør, Statens Museum for Kunst, 1985-1995 
 
konsulentopgaver for Slots- og Kulturstyrelsen og for tegnestuer (havekunst), samt free lance-skribent
 

Uddannelse:

ph.d. i kunsthistorie, Aarhus Universitet, 1 apr. 1994

mag.art. i kunsthistorie, Aarhus Universitet,  1 aug. 1985

diplom i museologi, École du Louvre, 30 jun. 1981

 

ID: 143260687