Lotte Stig Nørgaard

Lotte Stig Nørgaard

Lektor

Har alle mine forskningsaktive dage haft apoteket som genstandsområde: dets teknologi, dets personale, hvad de siger og gør overfor kunderne, kundernes oplevelse af lægemiddelinformationen, deres lægemiddelrelaterede problemer og løsninger - og har de senere år ydermere opkvalificeret mig indenfor journalistisk formidling af forskning

Primære forskningsområder

Apotekspraksis: Kommunikation, teknologiudvikling,  farmaceutrollen, farmaceutstuderendes læring

Lægemiddelanvendelse: Lægemiddelrelaterede problemer og løsninger, etniske minoriteters lægemiddelanvendelse, tværfagligt samarbejde, undervisning i folkeskolen om lægemidler, antibiotikaforbrug, unges brug af study drugs mv 

Aktuel forskning

 • Etniske minoriteter i sundhedsvæsenet (unge, diabetikere, mental diseases mv)
 • Antibiotika og resistens (flere projekter: et comparativt WHO-projekt, studieopholdsprojekt om rationel antibiotikaordation og projekt om børn/unge og antibiotika
 • Off-labelstudie på apotek (Xultrophy)
 • Farmaceutstuderendes og farmaceuters undervisning i de danske skoler
 • Kommunikation på apotek - hvad sker der i mødet mellem kunde og skrankepersonale
 • Study drugs (ordination, salg, forbrug, kontekst)
 • Patientsikkerhedsproblemetikker ved præparatskift
 • Patientinvolvering i lægemiddeludviklingsprocessen
 • Kunders on-lininformationssøgning inden apoteksbesøg
 • Patientperspektiver på medicinsamtalen
 • Point-of-care-testing på apotek
 • Sektorovergangsmodel mellem farmaceuter på hospital og primær apotek

 

Undervisnings- og vejledningsområder

Styring af og undervisning på studieenheden "Studieophold på apotek" (30 ECTS-kursus)

 • Farmaceutisk praksis
 • Lægemiddelbrugeren
 • Specialevejledning 2018: Study drugs på sociale medier, EU-lovgivning i mødet med receptekspedition, skrankekommunikationsmødet, børn/unge/antiobiotika

 

 • Siden 2016: Diverse oplæg omkring journalistisk formidling af forskning (tog i 2016 den journalistiske tillægsuddannelse, er skribent på nyhedsbrevet Fredag Formiddag, sidder i redaktionskomite hos "Helse")

 

Metodisk/design:

 • Kvalitative datakvalitetskriterier og dataindsamlingsmetoder
 • Aktionsforskrning

 

 

ID: 1432191