Lene Sigsgaard

Lene Sigsgaard

Lektor

Økologiske studier af prædation med henblik på at udvikle bæredygtige produktionssystemer som fremmer naturlig regulering og anvender biologisk bekæmpelse.

Strategier for biologisk bekæmpelse på friland specielt med brug af prædatorer og parasitoider

Integrerert brug af funktionel biodiversitet og conservation biocontrol med andre metoder til skadedyrsregulering

biologisk bekæmpelse og IPM af skadedyr i ulande

Undervisnings- og vejledningsområder

Course responsible for the courses:

Applied insect ecology and biological control (MSc) (Block 2)

Faunaens vilkår i kulturlandskabet (BSc) (Block 4)

 

Co-teacher in: Grundkursus i plantebeskyttelse (Block 4)

 

ID: 4225466