Kristian Mejrup

Kristian Mejrup

Postdoc

Fra efteråret 2016 er jeg tilknyttet HERA-projektet Protestant Legacies in Nordic Law: Uses of the Past in the Construction of the Secularity of Law (ProNoLa), og fra 2017 skal jeg som post.doc. på projektet undersøge indflydelsen fra Halle på teologi og jura i Danmark i det 18. årh. 

I perioden marts 2013 – marts 2016 har jeg været ansat som ph.d.-stipendiat på forskningsprojektet SOLITUDES, hvor mit forskningsområde har været Halle-pietismen og den reformindustri, som August Hermann Francke (1663-1727) indstiftede i 1695. I sommeren 2016 forsvarede jeg afhandlingen ”Grand Prospects of Halle Pietism, the Acrobat, the Project-maker and the Shepherd”, hvori jeg bl.a. har undersøgt sammenhængen mellem bevægelsens (præ)kapitalistiske organisationsstrategi, bibelhermeneutik og brug af Pastoralbrevene, som pædagogisk rettesnor.

Jeg interesserer mig for bibelreception, hermeneutik, eksegese, pietisme, reformbevægelser i 1600- og 1700-tallet og forholdet mellem historieskrivning, litteratur, teologi. politik og jura.   

ID: 35344235