Kasper Dalgaard

Kasper Dalgaard

Ekstern lektor

Primære forskningsområder

Det Nye Testamente (med fokus på Markusevangeliet og Hebræerbrevet) og de mange interessante skrifter der blev til i, og efter, det andet tempels tid. Mit fokus er specielt rettet mod disse forskelligartede skrifters interne dialoger og hvorledes denne teologiske samtale har påvirket og medvirket til fremkomsten af nye skrifter.

Aktuel forskning

Melchizedek-skikkelsen og dennes udvikling både i de bibelske skrifter og i de skrifter der af forskellige årsager ikke er blevet en del af den jødiske eller kristne kanon. Disse skrifter inkluderer Genesis, Salme 110, Pseudo-Eupolemus, 11Q13 (11Q Melchizedek), 4Q400-407 (Sange til Sabbathsofferet), Filons værker, Hebræerbrevet, Josephus værker, 2 Enoch, de palæstinensiske targumim (Targum Neofiti, Fragment targumim o.a.), Nag Hammadi skriftet Melchizedek-traktaten, samt Justin Martyrs tekster.

ID: 9652348