Jakob Grue Simonsen

Jakob Grue Simonsen

Professor

Aktuel forskning

Udvikling af programmeringssprog til beregninger i computere på molekylskala; anvendelse af maskinlæring og processering af naturligt sprog til karakterisering af brugeres opfattelse af brugbarhed af software; visualisering af store mængder programtekst og afviklingen af samme; operationel (fungerende!) softwareimplementering af eksisterende teoretiske resultater inden for beregninger med potentielt uendelige datastrukturer.

Primære forskningsområder

Matematisk beskrivelse af beregnelighed og kompleksitet, særligt i forbindelse med beregninger med uendelige strukturer (som meget hyppigt forekommer i matematik og fysik). Målet med sådan forskning er af finde "naturlove", som beskriver hvad der kan lade sig gøre--og ikke kan lade sig gøre--med computere; sådanne naturlove vil gælde uafhængigt af de konkrete computermodeller og programmeringsparadigmer.

Et sideløbende nyligt forskningområde er anvendelse af naturvidenskabelige metoder og computerteknologi i menneske-maskininteraktion og i traditionelle humanistiske forskningsfelter.

ID: 12543