Jakob Benedict Seidelin

Jakob Benedict Seidelin

Klinisk forskningslektor

Jakob Seidelin has a Medical Degree (MD), a PhD and DMSc from Copenhagen University and is Associate Research Professor in Gastroenterology at Herlev Hospital, University of Copenhagen. He is a consultant in Gastroenterology with focus on IBD and is head of the Clinical Research Unit. His main research interests are wound healing mechanisms of the intestine and regenerative medicine in IBD. This is mainly based on in vivo and in vitro studies on human epithelial cells and their interaction with immune cells. Further, Jakob Seidelin is national coordinator and PI on a number of investigator initiated and sponsor initiated controlled randomized trials in IBD. He is national representative of the United European Gastroenterology (UEG).

 

Jakob Seidelin er læge, dr. med. og ph.d. fra Københavns Universitet og har et klinisk forskningslektorat i gastroenterologi på Klinik for Mave-, Tarm- og Leversygdomme på Herlev Hospital.  Han er overlæge i gastroenterologi med fokus på IBD og er leder af Klinisk Forskningsenhed. Hans vigtigste forskningsinteresser er sårhelingmekanismer i tarmen og regenerativ medicin i IBD. Dette er hovedsageligt baseret på in vivo og in vitro-undersøgelser af humane epitelceller og deres interaktion med immunceller. Endvidere er Jakob Seidelin national koordinator og PI for en række klinisk kontrollerede forsøg i IBD. Han er national repræsentant for United European Gastroenterology (UEG).

ID: 33971112