Ingrid Hjelm

Ingrid Hjelm

Lektor emerita

Jeg er oprindelig uddannet sygeplejerske, men opgav denne beskæftigelse i 1991, hvor jeg påbegyndte det teologiske studium ved Københavns universitet. 

Indenfor disse studier har jeg specialiseret mig i det gamle testamentes teologiske og litterære kompositioner, skrifternes kontekster, oprindelse og udvikling. Denne specialisering har meget tidligt også inkluderet forskning i samaritanske forhold vedrørende disses oprindelse, udvikling samt litterære traditioner. Også Septuaginta, dødehavsteksterne, apokryf og pseudepigrafisk litteratur, tidlige jødiske forfattere, rabbinsk litteratur samt tidlig kristen litteratur har løbende været genstand for min forskning. Derudover har spændingen mellem tradition og historie vedrørende udforskningen af Palæstina/Israels oldtidshistorie haft min stadige interesse.

Tematisk, har jeg især interesseret mig for relationerne mellem jøder og samaritanere. Jeg har studeret et semester ved The Hebrew University i Jerusalem og skrevet prisopgave om Samaritanerne og den antikke jødedom. Forskningen i relationerne mellem jøder og samaritanere blev videreført i min Ph.D. afhandling Jerusalem’s Rise to Sovereignty in Ancient Tradition and History: Zion and Gerizim in Competition, 2002. Denne afhandling tager afsæt i GT’s argumentation for Jerusalems særstilling og analyserer denne eksegetisk og historisk. Begge afhandlinger foreligger i bearbejdet udgave på engelsk.

Siden 1997 forfatter til 2 bøger samt medforfatter på en tredie bog, ca 50 artikler og anmeldelser. Jeg har deltaget i mere end 40 internationale fagkongresser, heraf mere end halvdelen med foredrag. Siden 2003 arrangør af Samaritan Studies Session, EABS. Medlem af bestyrelsen for Société d'Etudes Samaritaines. 2011 Joint General Editor af Copenhagen International Seminar Series. 2011 tildelt The Samaritan Medal for Peace, Humanitarian and Academic Achievement. 

Aktuel forskning

Under udgivelse

 1. 2014: ‘Maximalist and / or Minimalist Approaches in Recent Representations of Ancient Israelite and Judaean History’, In James Crossley and Jim West (eds.), Silent No Longer
 2. 2014: ‘Exile and Return in Samaritan and Jewish Literature’, in Anne Katrine De Hemmer Gudme and Ingrid Hjelm (eds.) Myths of Exile: History And Metaphor In The Hebrew Bible, Acumen….
 3. 2014: Exile as Pilgrimage, in Anne Katrine De Hemmer Gudme and Ingrid Hjelm (eds.) Myths of Exile: History And Metaphor In The Hebrew Bible, Acumen….
 4. 2014: ‘“When Dreams Come True”: Jerusalem/Hierosolyma and Jewish Nationalism in the Hellenistic and Roman Periods’, in Łukasz Niesiołowski-Spanò, Chiara Peri and Jim West (eds.), The Bible is Always Right: Only Scholars Often Err.  (Equinox).
 5. 2014: ‘Samaritan Literature in the Roman Period’, in Daniel L. Selden and Phiroze Vasunia (eds.), Oxford Companion to the Literatures of the Roman Period (Oxford University Press, forthcoming)
 6. 2013: Portraits of Moses in the Samaritan Pentateuch (SP) and the Fourth Century Samaritan Midrash Memar (M.M.) or Tibat Marqah (T.M.).’
 7. 2013: ‘Concepts of Exile and Return in Samaritan and Jewish Literature’, in Stefan Schorch (ed.): Studies on Samaritan Traditions: Papers of the 8th Congress of the Société d’Etudes Samaritaines (Studia Samaritana; 8; Berlin/Boston: de Gruyter).
 8. 2012: Articles for the Cambridge Dictionary of Ancient Mediterranean Religions: The Samaritans, Mt. Gerizim and the Passover Sacrifice:
 9. 2012: ‘The Samaritans’,Erica C.D. Hunter (ed.), Religious Minorities in the Middle East and North Africa: A Complete Survey of non-Muslim Communities…………….
 10. (2010): ‘Salma’, af Ingrid Hjelm og Thomas L. Thompson, The Cultural Review (al-majallah al-thaqafiyya) Riyadh: al- Jazeerea,
 11. (2009) ‘Ethnicity and Policy in Israel and Judah in the First Millennium BCE’ (arabisk)
 12. 2008: ‘Sennacherib’s ”Siege” of Jerusalem: A case in Methods’, foredrag holdt på Northwestern University, Chicago, 1999; in P.R. Davies (red.), The Origins of the Jewish People and Contemporary Biblical Scholarship (Continuum International).

Primære forskningsområder

Gammel Testamente og tidlig jødisk litteratur: komposition og litterære strategier. Israel og Nærorientens oldtidshistorie. Samaritanerne: historie, litteratur og kult samt forholdet til jødisk historie og traditioner

ID: 14029805