Inger Vinther Damsholt

Inger Vinther Damsholt

Studieleder

Aktuel forskning

Mit primære forskningsområde er det der i internationale sammenhænge benævnes 'choreomusicology' og det omhandler forholdet mellem dans og musik. Senest har jeg publiceret en artikel om dette emne under titlen "Identifying 'choreomusical research'" i bogen Music-Dance. Sound and Motion in Contemporary Discourse.

Min forskning omfatter desuden temaer indenfor dansevidenskab og musikvidenskab. I foråret udkom min bog Viden om Dans: En grundbog og pt. er jeg medredaktør på et særnummer af Dance Research Journal med titlen In and Out of Norden: Dance and the migratory condition.

Senest har min forskning bevæget sig mere i retning af populærmusik - og særligt i retning af forskellige danseformer i populærmusikfeltet - på live-scenen, på musikvideo og på dansegulvet.

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg underviser og vejleder indenfor populærmusikstudier og bredere indenfor dansevidenskab - herunder danseteori, danseanalyse og dansehistorie.

ID: 11420