Henrik Kragh Sørensen

Henrik Kragh Sørensen

Viceinstitutleder, professor MSO

Medlem af:

  • Science Studies

Forskning

Min forskning ligger inden for videnskabshistorie og videnskabsteori med særligt fokus på matematikkens historie efter 1800, matematikkens videnskabsteori i retningen af Philosophy of Mathematical Practice, samt datalogiens historie og videnskabsteori.

Jeg har udgivet mere end 75 publikationer, herunder forskningspublikationer i matematikhistorie, matematikfilosofi, matematik, matematikdidaktik, og en række formidlende fremstillinger.

Jeg har især arbejdet med udviklingen af en begrebscentreret matematik i 1800-tallet, internationaliseringen af skandinavisk videnskab, og computerens indflydelse på matematisk forskningspraksis.

I 2017 har jeg en bevilling til at udvikle Danish Network for History and Philosophy of Computer Science.

Undervisning og vejledning

Jeg har undervist adskillige kurser i matmeatikhistorie (BSc og MSc), matematikkens videnskabsteori (BSc og MSc), datalogiens videnskabsteori (BSc), videnskabshistorie (MSc) og videnskabsteori for ph.d.-studerende 

Sammen med Mikkel Willum Johansen har jeg skrevet den lærebog i matematikkens videnskabsteori, der bruges i flere universitetskurser. 

Jeg har vejledning mere end et dusin specialer og et tilsvarende antal bachelorprojekter samt 2 ph.d.-studerende.

Hvis du er interesseret i at skrive et projekt under min vejledning, hører jeg meget gerne fra dig. Du kan finde indspiration til speciale- og bachelorprojekter her: http://www.ind.ku.dk/undervisning-kurser/studerende/projektstuderende/projektkatalog/henrik-kragh-soerensen/.

Administration

Jeg leder Forskningsgruppen i Videnskabsteori, Videnskabshistorie og Videnskabsstudier, og jeg er sektionsleder for Sektionen for Videnskabsteori og Videnskabshistorie

Jeg virker også som kasserer for International Commission on History of Mathematics og som bogredaktør for Historia Mathematics med ansvar for ikke-engelsksprogede bøger. 

Du kan finde et fuldstændigt og opdateret CV på addressen http://www.henrikkragh.dk/cv.

ID: 164255954