Find en forsker – Københavns Universitet

Helle Wallach Kildemoes

Helle Wallach Kildemoes

Adjungeret lektor

  • Social and Clinical Pharmacy

    Universitetsparken 2

    2100 København Ø

    Telefon: +45 93 59 02 00

Primære forskningsområder

Min forskning ligger indenfor farmakoepidemiologi, idet fokus er analyse af lægemiddelforbrug i befolkningsgrupper ud fra registerdata og udvikling af farmakoepidemiologiske modeller. Jeg har specielt interesseret mig for lægemiddelforbrug i den aldrende befolkning, drivkræfter bag det stigende lægemiddelforbrug – og har specielt interesseret mig for på statiner (gruppe af kolesterolsænkende midler) herunder policy på området.

Lægemiddelforbruget analyseres med en samfundsmæssig vinkel, idet jeg undersøger sociale,
etniske og kønsmæssige forskelle i lægemiddelforbrug. Endvidere har jeg fokus
på lægemiddelbrug i relation til social ulighed i sundhed.  

Jeg arbejder derudover med psykosociale faktorers betydning for brug af antidepressiv
medicin og ADHD medicin.

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg underviser og vejleder inden for samfundsfarmaci - og primært inden for kvantivative metoder herunder specielt farmakoepidemiologi. Fra efteråret 2013 kursusleder på Lægemiddelpolitik, økonomi og –etik.

Jeg vejleder indtilvidere specialestuderende og 1. årsstuderende i projektopgaver (synopsis på samfundsfarmaci), inden for brede områder, men ikke farmakoepidemiologi da tilegnelsen af kompetancer inden for området ikke kan opnås på 6 måneder.

ID: 16800096