Helle Bundgaard

Helle Bundgaard

Lektor

Primære forskningsområder

Jeg arbejder for tiden på en samling af historier baseret på mit arbejde med indiske billedmalere igennem de sidste 30 år. Arbejdet reflekterer mine forsknings- og undervisningsaktiviteter indenfor litterær etnografi, en form for kreativ nonfiktion. Jeg fortsætter mit engagement inden for uddannelse. Uddannelsesspørgsmål er et tema, som går på tværs af mit tidligere ansvarsområde (studieleder for antropologi gennem ti år) og mine interessefelter institutionel opdragelse i Danmark og læring i praksis blandt kunsthåndværkere i Indien.

Tilknytning til forskningsgrupper: The Anthropology of Denmark

Undervisnings- og vejledningsområder

Litterær etnografi; Kreativ nonfiktion; At skrive etnografi; Interdisciplinær feltbaseret forskning; Kvalititiv metode; Uddannelsesantropologi; Børneantropologi.

 

Priser

The Society for Humanistic Anthropology Ethnographic Fiction and Creative Nonfiction Writing Award

 

ID: 8523