Hans Raun Iversen

Hans Raun Iversen

Lektor emeritus

Primære forskningsområder

Praktisk teologi - kirkens og kristendommens praksis- og kommunikationsformer - med særlig vægt på Danmark og Tanzania

Studiet af lutherdommens og protestantismens mentale og institutionelle virkningshistorie i Danmark prioriteres som bidrag til fakultetets reformationsfejring i 2017

Aktuel forskning

Grundforskning som baggrund for ny lærebog i Praktisk teologi

Det folkekirkelige i folkekirken - dansk ekklesiologihistorie

Afrikansk kristendom - folkelighed, menighedsliv og mission i Tanzania

Undervisnings- og vejledningsområder

Praktisk teologi, herunder kirkekundskab, kirke- og religionssociologi, kirkeforståelse, religion og medier, diakoni, mission, præster og menigheder.

Interesseområder

Se under forskning

ID: 7577